Čo platí od dnes ...

a

...

Od pondelka sa povinnosť nosiť respirátor bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149 + A1 rozširuje na všetky interiéry okrem vlastnej domácnosti. Podrobnosti upravuje vyhláška
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
.

KOMU STAČÍ RÚŠKO, ŠÁL ALEBO ŠATKA NAMIESTO RESPIRÁTORA

deti prvého stupňa základných škôl

osoby vo väzbe alebo vo výkone trestu v zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže

zamestnanci vykonávajúci rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie

zamestnanci, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.
VÝMIKY Z NOSENIA RÚŠKA AJ RESPIRÁTORA majú

deti do 6 rokov veku,

osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov

osoby so závažnými poruchami autistického spektra

osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím

osoby pri výkone športu

fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania

osoby nevesty a ženícha pri sobáši

výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu

tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania

zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

EXTERIÉR

V exteriéroch je naďalej možné nosiť aj rúška, šály či šatky.
ROZDELENIE OKRESOV PODĽA COVID AUTOMATU

Na úrovni regiónov sa 35 okresov dostalo do IV. stupňa varovania (čierneho), v III. stupni – bordovom je 41 okresov a v II. stupni – červenom sú tri okresy: Kežmarok, Nové Zámky, Tvrdošín.

V červených okresoch stačí do práce test maximálne starý 14 dní.

V bordových a čiernych je potrebný do zamestnania test starý maximálne 7 dní.

Okrem toho v čiernych okresoch je potrebný negatívny test aj do prírody.

...

MZ SR

...

2020 - klik na kalendár:

kalendár 2019

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

JF spol s. r. o.

Prekladatelske sluzby

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT