Alkáči zaplakali ...

a

...

Zaujímavá likvidácia alkoholu sa naskytla košickým colníkom. Pri pohľade na likvidáciu by nejeden pivár, či vinár zaplakal, ale len do momentu, kým by nezistil, čo sa vo fľašiach skutočne nachádza.

Viac ako 8 500 litrov piva, vína a medoviny skončilo v čističke odpadových vôd. Takéto množstvo alkoholu bolo zničené za účasti zamestnancov a colníkov z košického colného úradu. Zaujímavosťou na tomto alkohole bola skutočnosť, že všetok pochádzal od jedného subjektu, ktorý pravdepodobne plánoval distribúciu tohto moku ďalej, k bežnému spotrebiteľovi.

Alkohol sa už navonok javil ako vizuálne nevyhovujúci a odpudivá vôňa nesľubovala gurmánsky zážitok ani vhodnosť priameho konzumu, čo bolo neskôr preukázané aj vykonanou expertízou. Dôvodom likvidácie bola aj tá skutočnosť, že subjekt nevedel preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia tohto tovaru a v čase zaistenia bol už dávno po dátume spotreby. Samotnou likvidáciou sa prispelo k ochrane trhu a spotrebiteľa.

Konečné zlikvidovanie prebehlo na prečerpávacej stanici odpadových vôd vyliatím liehu do prítokového žľabu, kde sa zmiešal s odpadovou vodou, ktorá sa prečerpáva do čističky odpadových vôd. Spôsob likvidácie bol určený tak, aby bolo zabránené ďalšiemu možnému použitiu alkoholu a s ohľadom na ochranu životného prostredia.

...

fssr

a

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ktorý obdchoďák v RV je pre Vás obľúbený?:

Minibager

vodoinštalatér

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA