Hygienici kontrolovali nové pravidlá pre podávanie tatárskych biftekov ...

...

Mimoriadne cielené kontroly prevádzok verejného stravovania – reštaurácií, ktoré podávajú pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa, ako je napríklad tatársky biftek, dopadli dobre. Dve zákonom  stanovené povinnosti, ktoré sú platné od 1. júna 2017, nesplnilo iba minimum z kontrolovaných reštaurácií.

Hygienici sa v období od 16. 10. 2017 do 16. 11. 2017 v rámci kontrol zamerali na:

1)   splnenie si oznamovacej povinnosti reštaurácie v prípade podávania pokrmov z tepelne nespracovaného mäsa príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ)

2)   overenie, či v jedálnom lístku reštaurácie upozornili na zdravotné riziká spojené s konzumovaním tepelne nespracovaného mäsa a vajec.


,,Nesplnenie povinností vyplývajúcich z nových pravidiel pre podávanie tatárskeho bifteku v reštauráciách sme zistili len v ojedinelých prípadoch,“ hodnotí výsledky mimoriadnej kontroly hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.


Iba tri percentá z kontrolovaných reštaurácií si nesplnilo povinnosti

K 30.11.2017 oznámilo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva podávanie pokrmov z tepelne nespracovaného mäsa 340 prevádzok verejného stravovania. Najviac je takýchto prevádzok v Bratislavskom kraji – 80 prevádzok, v Žilinskom kraji – 69 prevádzok a v Banskobystrickom kraji – 57 prevádzok.


Hygienici skontrolovali spolu 1 121 prevádzok
, najviac v Nitrianskom kraji – 190, v Prešovskom – 167, nasledoval Trenčiansky – 150 prevádzok a Trnavský kraj – 149 prevádzok. ,,Z celkového počtu 1 121 skontrolovaných reštaurácií, sa zistilo nesplnenie oznamovacej povinnosti v prípade podávania tatárského bifteku v 36 prevádzkach, čo predstavuje iba 3,2 % z celkového kontrolovaného počtu a upozornenie na zdravotné riziká chýbalo na jedálnych lístkoch v 32 prevádzkach, čo predstavuje 2,8 % zo skontrolovaných reštaurácií,“ zdôrazňuje hlavný hygienik Ján Mikas.


Prevádzky, ktoré nesplnili obidve vyššie uvedené povinnosti vyplývajúce z platného právneho predpisu, sa zistili v územnej pôsobnosti 13 regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Najviac – 10 prevádzok bolo v Trnavskom kraji, v Trenčianskom 8 a v Žilinskom kraji 6 prevádzok. Naopak, v Bratislavskom kraji zo 63 prevádzok pochybili iba 2 a v Nitrianskom zo 190 skontrolovaných prevádzok to boli iba 3 prevádzky.

Zistené nedostatky boli podnetom na začatie správnych konaní vo veci uloženia pokuty, najviac v Trnavskom a Trenčianskom kraji


Dve podmienky pre podávanie „tatarákov“

Prevádzky verejného stravovania môžu od 1. júna 2017 pripravovať a podávať aj pokrmy z tepelne nespracovaného alebo čiastočne nespracovaného mäsa, ako je napríklad tatársky biftek. Vtedy nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 125/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. 

Do takýchto pokrmov je možné pridávať surové slepačie vajcia, musia však byť len z registrovaných a kontrolovaných chovov, pokrmy možno podávať bezprostredne po ich príprave a iba v prevádzkach verejného stravovania.

Podľa novely si musia  prevádzky verejného stravovania splniť v prvom rade oznamovaciu povinnosť. Znamená to, že pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa môžu podávať len ak to oznámia príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Druhou podmienkou je uviesť v jedálnom lístku informáciu pre spotrebiteľa o prípadných zdravotných rizikách spojených s konzumovaním tepelne nespracovaného mäsa a vajec slovami: „Neodporúča sa, aby tepelne nespracované mäso a vajcia konzumovali deti, tehotné ženy, dojčiace ženy a osoby s oslabenou imunitou.“Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v. r.

Hlavný hygienik Slovenskej republiky

...

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za predčasné parlamentné voľby?:

Minibager

vodoinštalatér

UKONA

ROCK POD HRADOM 8.

Miesto pre Vašu reklamu

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu


Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA