Pedikúra - manikúra  minibager

Jesenné upratovanie v meste Rožňava

PRIMÁTOR MESTA A MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V ROŽŇAVE 

p o z ý v a j ú

obyvateľov mesta, aby sa v období

12. 10. 2022 – 19. 10. 2022 zapojili do jesenného upratovania.

V rámci tejto akcie môžu občania priamo do pristavených kontajnerov naložiť nepotrebný domový objemový odpad (nepotrebné stoličky, nepotrebné postele, skrine, kreslá, rôzny iný nepotrebný nábytok a pod.), ako aj odpad z verejných priestranstiev.

Pristavenie a odvoz bude zabezpečený nasledovne:

12. 10. 2022: CENTRUM sídlisko STRED

Veľkoobjemový kontajner VOK: Budovateľská 7, 12, Šafárikova 49 pri kotolni, Pionierov 12-14 medzi

Maloobjemový kontajner MOK: Južná 2, Šafárikova 39, Budovateľská 19, 31, 43, Pionierov 16

13. 10. 2022: sídliská P.J.ŠAFÁRIKA a PODRÁKOŠ

Veľkoobjemový kontajner VOK: Slnečná 13, križovatka ul. J.Marikovszkého s J.Brocku, Slnečná 11-12 medzi, Kozmonautov 15

Maloobjemový kontajner MOK: Záhradnícka 6, Záhradnícka 1, Slnečná 17, Slnečná 7, Slnečná 3, Kozmonautov 1

14. 10. 2022: sídliská JUH , pri KASÁRŇACH

Veľkoobjemový kontajner VOK: Okružná 30, Edelényská 5, Zakarpatská 16, Šafárikova 99 pri altánku

Maloobjemový kontajner MOK: Zakarpatská 13, Kyjevská 30, Kasárenská pri garážach, Kyjevská 10, Dúhová 1, Jovická 58 – malometrážne byty

17. 10. 2022: sídlisko VARGOVO POLE

Veľkoobjemový kontajner VOK: Hviezdoslavova 17, Lipová 4, Zlatá 29, Šafárikova 92

Maloobjemový kontajner MOK: Mierová 19, Mierová 18-20 medzi, Mierová 5, Jarná 17 dvor, Jarná 29, Letná 16

18. 10. 2022: ROŽŇAVA BAŇA a NADABULA

Veľkoobjemový kontajner VOK: Nadabula pri cintoríne, Nadabula pri bytovke, Nadabula pri obchode, Strelnica 1

Maloobjemový kontajner MOK: Rožňava baňa 5, 14, 196, Nadabula 49, 259

19. 10. 2022: sídlisko Čučmianske , Sever

Veľkoobjemový kontajner VOK: J.A.Komenského 10,18,21, Čučmianska 3

Maloobjemový kontajner MOK: J.A.Komenského 15, S.Czabána 5,6, pod Kalváriou 10, Kvetná za kláštorom, Čučmianska 15

Do pristavených kontajnerov nepatria:

elektroodpady z domácností, komunálne odpady s obsahom škodlivín (autobatérie, monočlánky, žiarivky, výbojky, obaly znečistené škodlivinami...)

biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov (lístie a konáre, suchá tráva), opotrebované jedlé oleje a tuky, kovy, drobný stavebný odpad

ZBER ELEKTROODPADOV: (chladničky, práčky, televízory, počítače, tonery, olovené batérie, akumulátory...). Elektroodpady z domácností budú vyzbierané mobilným zberom dňa 13. 10. 2022 od 07:00 – 14:00 hod. Prosíme vyložiť ku zberným nádobám aby boli viditeľné z cesty, prípadne k okraju cesty - chodníka.

Všetky druhy odpadov môžu byť donesené do zberného dvora celoročne bezplatne !!! (drobný stavebný odpad je spoplatnený).

Zdroj: Mesto Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.