KST ELÁN - kalendár podujatí 2018

Portrét

...

Informácie pre turistov:
Turistický kalendár KST TJ Elán Rožňava v záujme lepšej informovanosti turistov obsahuje aj akcie iných turistických klubov a obecných úradov regiónu.


Zmeny v turistickom kalendári:
V priebehu roka môže dôjsť k zmene trasy, termínu a času konania plánovanej akcie.


Prípadné zmeny budú zverejnené na web stránke klubu: www.kstelan.estranky.sk v záložke „najbližšia akcia“, ako aj na informačných letákoch.


Prihlasovanie na akcie:
Pri jednotlivých akciách sú v kalendári uvedené termíny a postup prihlasovania na akcie. Tam kde nie je uvedený termín prihlasovania, prihlásenie nie je potrebné.


Prihlasovať sa možno:
Na turistických akciách, osobným kontaktom, alebo telefonicky
(prosíme, dodržiavajte pokyny uvedené pri jednotlivých akciách).
Prihlášky cez E-mail, SMS, Messenger,... neprijímame!
Ak sa akcie nemôžete zúčastniť, nezabudnite sa včas odhlásiť.


Kontakt:
TJ Elán Rožňava
Štítnická 7, 04801 Rožňava
Ing. Martin Markušovský, predseda klubu
tel.: +421 907 261652 E-mail: mmarkusovsky@gmail.com
Jarka Matejovská, hospodár klubu tel.: +421 918 577999
Mgr. Soňa Némethová, člen výboru tel.: +421 918 344771
Ján Gallo, člen výboru tel.: +421 904 101805
Vladimír Uhrin, člen výboru


6. január 2018 40. ročník Novoročného výstupu na Volovec
Trasa: Čučma, závod – Nad Soľnou – Malá skala – Skalisko –
chata Volovec – Čučma, kult. dom
( 13 km ; 5:30 hod. ; +860 m ; -860 m )
Prezentácia na autobusovej stanici v Rožňave od 7:00 do 8:30
Odchod mimoriadnych autobusov od 7:30 do 8:30 hod. z AS v Rožňave.
Účastnícky poplatok 3,- € (doprava, odznak, účastnícky list)
Informácie: KST Volovec Rožňava,
Viktor Baláž, tel. 0902 206611

13. január 2018 Novoročný výstup na Plešiveckú planinu
Individuálny výstup turistov na Veľký vrch (Capáš)
Stretnutie na planine o 10:00 hod.
K dispozícii bude teplý čaj a guláš.
Informácie: Obecný úrad Rakovnica, tel. 058/7883500

13. január 2018 Zimný prechod Slovenským rudohorím
47. ročník
Trasa: Dobšinský kopec – Čuntava – Dobšiná,
lyžiarsky prechod cca 25 km,
pre menej zdatných po trase Besník – Čuntava – Dobšiná
Presunový prostriedok: autobus, lyže
Informácie: KST Dobšiná, Milan Lukáč, tel. 0904 239761

20. január 2018 41. ročník výstupu na Stromíš
Zraz účastníkov o 8:00 hod. pred obecným úradom vo Vlachove.
Individuálna doprava účastníkov na akciu.
Informácie: Obecný úrad Vlachovo, tel. 058/7883272

25. až 28. január 2018 51. zimný zraz KST - Oščadnica
Individuálna účasť turistov.
Informácie: www.kst.sk

27. január 2018 Turistika v Ardove
Zraz účastníkov pri obecnom úrade v Ardove o 8:30 hod.
Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 8:00 hod.
Informácie : Obecný úrad Ardovo, tel. 058/7921223
Prihlášky: KST Elán Rožňava
Jarka Matejovská, tel. 0918 577999 do 22.1.2018

17. február 2018 Valentínska túra
Zraz účastníkov o 8:00 hod. pri Kultúrnom dome v Krásnohorskom Podhradí.
Individuálna doprava účastníkov na akciu.
Účastnícky odznak + fazuľový guláš + tombola 2,50 €
Organizátor: Obecný úrad Krásnohorské Podhradie
(komisia KŠ a CR).
Informácie: Jozef Lehotský, tel. 0915 940367

24. február 2018 Zimný prechod Slovenským rajom
Trasa: Biele Vody – Zejmarská roklina – Geravy – Stratenská Píla
– Stratená (8,5 km, 3:10 hod., +508 m, -502 m)
Roklina je miestami istená technickými pomôckami, je zaľadnená, pre bezpečný pohyb treba turistické mačky.
Odchod mimoriadneho autobusu o 8:00 hod. z autobusovej stanice v Rožňave.
Prihlášky: KST Elán Rožňava
Jarka Matejovská, tel. 0918 577999 do 19.2.2018

3. marec 2018 Zimný výstup na Repisko – 21. ročník
Zraz účastníkov o 8:00 hod. pred Túrničkou v Nižnej Slanej
Individuálna doprava účastníkov na akciu.
Informácie: Obecný úrad Nižná Slaná, tel. 058/7883121

10. marec 2018 Predjarné putovanie za posledným snehom
Trasa: Závozná, horáreň – Lukáčova bučina – Jovice
( 14 km ; 3:40 hod. ; +405 m ; -585 m )
Po túre opekanie slaninky pri hostinci Slniečko v Joviciach.
Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 8:00 hod.
Prihlášky: KST Volovec,
Marek Völgyák, tel. 0907 405836, do 5.3.2018

24. marec 2018 Jarné kilometre, otvorenie
Jarný prechod Silickou planinou – 51. ročník
Trasa: Silica – Lukáčova bučina – Brzotínska skala – Jovice
(14,6 km, 4:20 hod., + 321 m, -550 m)
Odchod mimoriadneho autobusu o 8:00 hod. z autobusovej stanice v Rožňave.
Informácie: KST Elán Rožňava
Ing. Martin Markušovský, tel. 0907 261652

7. apríl 2018 Výstup na chatu Zeme
Trasa: Individuálne výstupové trasy z okolitých obcí.
Informácie: Obecný úrad Rožňavské Bystré, tel. 058/7883470

7. apríl 2018 Banský náučný chodník Rákoš
Trasa: Rožňava, Podrákoš – banský náučný chodník Rákoš –
Rožňava
( 10 km ; 4:00 hod. ; +390 m ; -390 m ) Ľahká túra
Zraz o 8:00 hod. nad benzínovou pumpou Slovnaft na Podrákoši.
Na túru sa neprihlasuje!
Informácie: KST Volovec Rožňava,
Viktor Baláž, tel. 0902 206611

14. apríl 2018 Prechod Plešiveckou planinou
Trasa: Kružná – Veľký vrch – Gerlašská skala – Rožňavské
Bystré (cca 13 km, cca 3:45 hod., +700 m, -650 m)
Odchod mimoriadneho autobusu z autobusovej stanice v Rožňave
o 8:00 hod.
Prihlášky: KST Elán Rožňava
Jarka Matejovská, tel. 0918 577999 do 9.4.2018

28. apríl 2018 Slovenský raj
Trasa: sedlo Grajnár – Veľká Knola – Mlynky
(14,1 km, 4:30 hod., +479 m, -762 m)
Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 8:00 hod.
Prihlášky: KST Elán Rožňava
Jarka Matejovská, tel. 0918 577999 do 23.4.2018

5. máj 2018 Na Brdárku za rozkvitnutými čerešňami
Trasa: Vlachovo – sedlo Hora – Brdárka, rázc. – Kobeliarovo
( 12 km ; 3:30 hod. ; +530 m ; -470 m )
Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 8:00 hod.
Prihlášky: KST Volovec Rožňava,
Marek Völgyák, tel. 0907 405836, do 30.4.2018

8. máj 2018 Deň turistiky, Turistický deň KST Elán Rožňava
Trasa: Bude upresnená dodatočne.
Individuálna doprava na akciu.
Informácie: KST Elán Rožňava
Jarka Matejovská, tel. 0918 577999

12. máj 2018 Bachledova dolina
Trasa: Strednica – Magurka – Bachledova Dolina, chodník
v korunách stromov – Bachledova Dolina
(10 km ; 3:10 hod. ; +295 m ; -435 m)
Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 7:00 hod.
Prihlášky: KST Elán Rožňava,
Jarka Matejovská, tel. 0918 577999 do 7.5.2018

19. máj 2018 Prechod Muránskou planinou
Trasa: sedlo Zbojská – Kučelach – sedlo Burda – Pod Vysokým
vrchom – Randavica – Stožky, horáreň –
Skalná brána – Nižná Kľaková – Hrdzavá dolina – Muráň
( 24,3 km ; 7:10 hod. ; +950 m ; -1285 m )
Ťažká celodenná túra !
Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 5:30 hod.
Prihlášky: KST Volovec Rožňava,
Viktor Baláž, tel. 0902 206611, do 14.5.2018

25. až 27. máj 2018 55. stretnutie čitateľov časopisu Krásy
Slovenska – Turecká (954 m)
Bližšie informácie: www.kst.sk
K akcii bude vydaný RR KST Rožňava samostatný informátor.

2. jún 2018 Výstup na kopec Ždiar – 40. ročník
Trasa: Nižná Slaná – Ždiar – Nižná Slaná
Štart účastníkov výstupu je o 8:00 hod. pred obecným úradom v Nižnej Slanej.
Individuálna doprava účastníkov na akciu.
Informácie: Obecný úrad Nižná Slaná, tel. 058/7883121

2. jún 2018 Výstup na Prieslop
Trasa: Slavošovce – Prieslop – Slavošovce
Zraz účastníkov pri obecnom úrade v Slavošovciach
o 8:00 hod.
Informácie: KST Prieslop,
Viera Fráková, tel. 0903 269474

9. jún 2018 Deň pomoci prírode a turistike
Čistenie turistického chodníka: sedlo Súľová – chata Volovec
Trasa: sedlo Súľová – chata Volovec – Čučma, závod
(17 km, 5:40 hod., +689 m, -1148 m)
Informácie a prihlášky: Regionálna rada KST Rožňava
Pavol Molnár, tel. 0907 138784

16. jún 2018 Slovenský raj – Medvedia hlava (903 m)
a Matka Božia (906 m )
Trasa: Novoveská Huta – Pod Medveďou hlavou – sedlo
Medvedia hlava – Matka Božia – Košiarny briežok –
Bikšova lúka – Lesnica, ústie – Čingov, parkovisko
(16,5 km ; 4:50 hod.; +665 m; - 694 m) Stredne ťažká túra.
Túra sa uskutoční v rámci 16. ročníka Memoriálu Milana Černického na Dedinkách.
Záver túry na futbalovom ihrisku na Dedinkách, možnosť zakúpenia účastníckeho listu, jedla a občerstvenia za účastnícky poplatok 3,50 €.
Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 6:30 hod.
Prihlášky: KST Volovec Rožňava,
Viktor Baláž, tel. 0902 206611, do 11.6. 2018

16. jún 2018 Dedinky - 16. ročník Memoriálu Milana
Černického - Prechod Slovenským rajom
Trasa: Dedinky – Biele Vody – Chotárna dolka – sedlo Čertova
hlava – Zadný Hýľ – Predný Hýľ – Geravy – Dedinky
(11 km ; 3:25 hod. ; +465 m ; - 465 m)
Prezentácia : o 9:00 na miestnom parkovisku Dedinky.
Účastnícky poplatok: 3,50 € (účastnícky list, jedlo, občerstvenie)
Informácie: Miroslav Leskovjanský, tel. 0907 589969
Ján Kún, tel. 0918 172512

23. jún 2018 Severnou časťou Slanských vrchov
Trasa: Sigord, Rácová – chata Fricka – chata Sova –
Zbojnícky hrad – Ruská Nová Ves
(11 km ; 3:20 hod. ; +485 m ; -560 m) Ľahká túra
Po túre presun autobusom na prehliadku Múzea soli v Solivare.
Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 6:00 hod.
Prihlášky: KST Volovec Rožňava,
Juraj Závodský, tel. 0903 937403, do 18.6.2018

30. jún 2018 Výstup na Poludnicu (1549 m)
Trasa: Iľanovo – Poludnica – Kúpeľ – Liptovský Ján
(13 km, 5:30 hod., +1183 m, -1164 m)
Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 6:00 hod.
Prihlášky: KST Elán Rožňava
Jarka Matejovská, tel. 0918 577999 do 25.6.2018

28. jún až 1. júl 2018 51. zraz VhT KST – Tatranská Lomnica
Informácie: www.kst.sk

5. až 8. júl 2018 65. celoslovenský zraz KST, Piešťany
Informácie: www.kst.sk

14. júl 2018 Hviezdicový výstup na Stolicu, 21. ročník
Zraz účastníkov pri obecnom úrade v Rejdovej o 8:00 hod.
Individuálna doprava na akciu.
Informácie: Obecný úrad Rejdová, tel. 058/7883240

21. až 28. júl 2018 Turisticko-poznávací zájazd
Horní Morava – Králický Sněžník
Regionálna rada KST Rožňava vydá k akcii samostatný informátor.

4. august 2018 Z túry na kúpalisko – priehrada Ružiná
Trasa: Lovinobaňa – Ružiná, hrádza – Divín – sedlo Žiar –
Ružiná, ATC Kotva
(12 km ; 3:10 hod. ; +380 m ; -350 m ) Ľahká túra
Po turistike voľné kúpanie v areáli plážového kúpaliska Kotva.
Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 6:00 hod.
Prihlášky: KST Volovec Rožňava,
Jozef Lehotský, tel. 0915 940367, do 30.7.2018

18. august 2018 Národný výstup na Kriváň
Informácie: www.kst.sk

18. august 2018 Nízke Tatry
Trasa: Demänovská Dolina, Lúčky – Široká dolina – Krupové
sedlo – Chopok – Demänovská Dolina, Lúčky (lanovkou)
(9 km, 4:40 hod., +1225 m, -157 m)
Odchod mimoriadneho autobusu z autobusovej stanice v Rožňave
o 6:00 hod.
Prihlášky: KST Elán Rožňava
Jarka Matejovská, tel. 0918 577999 do 13.8.2018

25. august 2018 24. ročník výstupu na Tureckú
Otvorenie akcie pri hornom altánku o 11:00 hod.
Individuálny výstup z okolitých obcí.
Informácie: Obecný úrad Rudná, tel. 058/7321986

29. august až 1. september 2018 Turisticko-poznávací zájazd
Malá Fatra
KST Elán Rožňava vydá k akcii samostatný informátor.

8. september 2018 Čergovské vrchy
Trasa: Majdan – Tokárne – Podbaranie – sedlo Besná – Drienica
(13 km ; 3:45 hod. ; +530 m ; -525 m Stredne ťažká túra
Cestou domov prehliadka historického centra Sabinova.
Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 6:00 hod
Prihlášky: KST Volovec Rožňava,
Juraj Závodský, tel. 0903 937403, do 3.9.2018

8. september 2018 Výstup na Plešiveckú planinu
Individuálny výstup turistov na Veľký vrch (Čapáš)
Informácie: Obecný úrad Rakovnica, tel.058/7883500
13. až 18. september 2018 Turisticko-poznávací zájazd
Malé Karpaty
K akcii vydá KST Volovec Rožňava samostatný informátor.

15. až 16. september 2017 Európsky deň turistiky
10. stretnutie priaznivcov KST
Skalka (Tunel)
Akcia bude upresnená po zverejnení programu organizátorom.
Informácie: Regionálna rada KST Rožňava
Ing. Martin Markušovský, tel. 0907 261652

22. september 2018 Výstup na Rovnú hoľu (1722 m)
Trasa: Čertovica – Lajštroch – Rovná hoľa – Črchľa – Nižná Boca
(12,6 km, 4:40 hod., +756 m, -1158 m)
Odchod mimoriadneho autobusu z autobusovej stanice v Rožňave
o 6:00 hod.
Prihlášky: KST Elán Rožňava
Jarka Matejovská, tel. 0918 577999 do 17.9.2018

29. september 2018 Po stopách starej banskej činnosti
15. ročník
Trasa: Nižná Slaná – Repisko – Zeme – Turecká –
Rožňava, Banícke múzeum
(19 km, 6:00 hod., +700 m, -790 m)
Zraz účastníkov pri obecnom úrade v Nižnej Slanej o 8:00 hod.
Informácie: Obecný úrad Nižná Slaná, tel. 058/7883121

6. október 2018 Veľká Fatra – Čutkovská dolina
Trasa: Vlkolínec – sedlo pod Sidorovom – Vlkolínské lúky –
Malina, hotel – sedlo pod Vtáčnikom – Chata pod Kozím –
Nižný Jamišný vodopád – Čutkovská dolina –
Nová Černová
(15 km ; 5:00 hod. ; +710 m ; -960 m) Stredne ťažká túra
Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 5:30 hod.
Príchod do Rožňavy vo večerných hodinách!
Prihlášky: KST Volovec Rožňava,
Jozef Lehotský, tel. 0915 940367, do 1.10.2018

13. október 2018 Cez Roháčku (1028 m) a
skalné mesto Koľvek
Trasa: Klenov, kameňolom – sedlo Roháčka – Roháčka –
chata U smelého srnca – skalné mesto Koľvek –
Kluknava
(13,5 km; 4:30 hod.; +540 m; -785 m) Stredne ťažká
túra
Odchod mimoriadneho autobusu z AS v Rožňave o 6:00 hod.
Prihlášky: KST Volovec Rožňava,
Viktor Baláž, tel. 0902 206611, do 8.10.2018

20. október 2018 Rudabánya
Trasa: Archeologické nálezisko – Banské jazero –
Rudabánya, múzeum (cca 8 km, 3:00 hod.)
Odchod mimoriadneho autobusu z autobusovej stanice v Rožňave
o 7:00 hod.
Prihlášky: KST Elán Rožňava,
Jarka Matejovská, tel. 0918 577999 do 15.10.2018

27. október 2018 Gemerské spojky
Trasa: Slavošovce – Slavošovce, Tunel – Koprášsky viadukt –
Homôlka – Slavošovce, Tunel – Slavošovce
(15,5 km, 4:30 hod., +360 m, -360 m)
Odchod mimoriadneho autobusu z autobusovej stanice v Rožňave
o 8:00 hod.
Prihlášky: KST Elán Rožňava,
Jarka Matejovská, tel. 0918 577999 do 22.10.2018

10. november 2018 Martinská túra
Trasa: Nováčany – Drieňová studňa – planina Koniar – Plešivec
(10,2 km, 3:10 hod., +340m, -378 m)
Odchod mimoriadneho autobusu z autobusovej stanice v Rožňave
o 8:00 hod.
Prihlášky: KST Elán Rožňava,
Jarka Matejovská, tel. 0918 577999 do 5.11.2018

17. november 2018 KST Volovec Rožňava
- Ukončenie turistickej sezóny 2018
K akcii vydá KST Volovec Rožňava samostatný informátor.

24. november 2018 Ukončenie turistickej sezóny 2018
K akcii vydá KST Elán Rožňava samostatný informátor.

8. december 2018 Prechod náučným chodníkom Turecká
Trasa: Náučný chodník Turecká
Individuálna doprava účastníkov na akciu
Stretnutie účastníkov akcie o 8:00 hod. pri Kultúrnom dome v Rudnej
Informácie: Obecný úrad Rudná, tel. 058/7321986

26. december 2018 Vychádzka na Silickú planinu
Trasa: Rožňava – Jovice – Lukáčova bučina – Brzotínska skala –
Lukáčova bučina – Jovice – Rožňava
Stretnutie účastníkov vychádzky pri čerpacej stanici Shell na sídlisku Juh v Rožňave o 9:00 hod.
Informácie: KST Elán Rožňava,
Jarka Matejovská, tel. 0918 577999

...

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ako ste spokojni s vysledkom volieb v Roznave?:

Minibager

vodoinštalatér

TOPP milett

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA