Medzi ocenenými aj Rožňava či Dobšiná ...

...

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa v stredu 22. novembra stretli vybraní študenti zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Symbolické ocenenie prevzalo spolu 22 jednotlivcov a štyri kolektívy zo stredných škôl v Košiciach, Michalovciach, Trebišove, Sobranciach, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Sečovciach, Dobšinej, Moldave nad Bodvou a Kráľovskom Chlmci.

Ocenenia získali študenti za výsledky v oblasti vedomostí a odborných zručností, za úspechy z medzinárodných predmetových olympiád, za športové a telovýchovné, spoločenské a kultúrne aktivity, za charitatívnu a dobročinnú iniciatívu. „Riaditelia škôl i žiacke školské rady nominovali tých najúspešnejších z 25 tisíc žiakov denného štúdia na našich školách. Je to veľmi radostné stretnutie, pretože máme príležitosť spoznať mladých ľudí, ktorí v niečom vynikajú. Nielen v štúdiu, ale aj v iných aktivitách. Sú medzi nimi mladí ľudia so špičkovými vedomosťami, ale aj reprezentanti Slovenska v rôznych športoch, umelci, ktorí majú šancu zažiariť na veľkých javiskách, či mladí lídri, ktorí už dnes dokážu nadchnúť svojich rovesníkov a presvedčiť ich, aby prejavili svoj názor. Sú príkladom pre svojich rovesníkov i nasledovníkov. Prvý krok už majú za sebou a my veríme, že aj ďalej budú aktívni, pôjdu za svojimi snami a využijú svoj potenciál,“ povedal po stretnutí vedúci odboru školstva Košického samosprávneho kraja Štefan Kandráč, ktorí odovzdal ocenenia spolu s predsedom Územnej školskej rady Milanom Kudrikom.

Medzi ocenenými študentmi sú:

Adam Rybák zo Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici v Košiciach, ktorý študuje odbor grafik digitálnych médií. V silnej konkurencii grafikov – profesionálov zvíťazil v projekte o rebranding loga IT Valley. Počas pracovnej stáže programu ERASMUS plus vo Viedni, dostal pracovnú ponuku na pozíciu grafik – dizajnér aplikácií, čo je vysoké ocenenie jeho odbornosti a zodpovednosti.

Tím študentov 4. ročníka z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach Kristián Šalata, Sára Belejová, Katarína Dančejová, Marián Mráz, Katarína Skopalová  dokázal mimoriadne cenný a progresívny prejav tímovej spolupráce mladých ľudí  pri reprezentácii školy v krajskom, slovenskom i medzinárodnom meradle  v prírodovedných súťažiach. Sami usporiadali medzinárodnú súťaž určenú žiakom základných škôl  v riešení úloh z matematiky a fyziky. Rad ďalších individuálnych úspechov dosiahli nielen v oblasti prírodovedy, ale i spoločenských vied. Marián Mráz absolvoval v lete pobyt pre vybraných študentov v Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN, na ktorom bolo 22 žiakov z celej Európy.

Martin Melicher z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach na Stredoeurópskej olympiáde v informatike v Slovinsku získal bronzovú medailu, na Medzinárodnej matematickej olympiáde v Brazílii čestné uznanie. Zvíťazil v celoštátnych kolách matematickej olympiády i súťaže Zenit v programovaní. 

Annamária Bednárová a Vanesa Múdra zo SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi zvíťazili vo finále medzinárodnej súťaže Máš umelecké črevo? so súborom fotografií nájdených v rodinných archívoch, ktoré doplnili o autentické fotografie z rovnakého súčasného prostredia.

Janka Kurucová zo Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach je budúca zubná asistentka, ale aj členka reprezentačného družstva Slovenska vo vodnom póle, majsterka Slovenska vo vodnopólovej lige (sezóna 2016/2017). S reprezentačným družstvom Slovenska sa kvalifikovala na Majstrovstvá Európy do Barcelony 2018.

Gabriela Briškárová zo Športového gymnázia Košice je majsterka Slovenska v taekwondo. Najvýznamnejší úspech dosiahla pred rokom na majstrovstvách sveta juniorov a junioriek v Kanade, keď sa vo svojej váhovej kategórii do 49 kg ako jediná Európanka umiestnila na medailových priečkach a získala bronzovú medailu.

Frederika Bányászová z košickej SPŠ dopravnej sa dlhé roky venuje halovému kartingu - pretekom motokár. Je majsterkou Slovenska za rok 2016 v kategórii JUNIOR MAX.

Dominik Minarik zo Spojenej školy v Sečovciach je držiteľom štyroch slovenských, jedného európskeho a jedného svetového rekordu v silovom trojboji. Na majstrovstvách sveta v mŕtvom ťahu v českom Trutnove získal striebro.

Ruth Borovská, Martina Janičková a Michaela Hudáková z Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou tvoria Divadelný súbor FeminiTRI. Michaela píše pre divadlo vlastné scenáre. Zvíťazili v krajskom kole Divadiel poézie na Hviezdoslavovom Kubíne a postúpili do celoslovenského kola.

Andrea Lengvarská z Gymnázia na Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi je líderkou neformálnej skupiny študentov, ktorá organizuje diskusie pre rovesníkov so zaujímavými osobnosťami, na starosti má organizáciu, marketing a je moderátorkou. So spolužiakmi sa zapojila do podnikateľského projektu INOVEUM, vytvorili Flexbox – variabilnú potravinovú dózu. V súťaži zvíťazili a dostali 5 000 eur na ďalšiu realizáciu.

Školskú rockovú kapelu Konja band z Konzervatória Jozefa Adamoviča na Exnárovej ulici v Košiciach tvoria Tereza Gerzaničová, Nikola Šoltésová, Jakub Krajňák, Filip Mischura, Benjamin Tóth a Christopher Géci. Reprezentovali školu na veľkom počte podujatí. Nikola Šoltésová vyhrala nielen medzinárodnú spevácku súťaž Šansónová ľalia, ale aj súťaž slovenských konzervatórií v neopernom speve Priestor pre talent. Tereza Gerzaničová na tej istej súťaži obsadila druhé miesto. Christopher Géci je finalistom súťaže konzervatórií a členom Slovenského mládežníckeho orchestra, účinkuje aj v orchestri Štátneho divadla v Košiciach. Gitaristi reprezentovali školu ako sóloví hráči, aj ako duo.

Rastislav Širilla zo SOŠ technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach je budúci mechanik hasičskej techniky. Dosahuje vynikajúce výsledky v matematike, fyzike a v technických predmetoch. Výrazne a dlhodobo sa angažuje v dobročinnej oblasti, pracuje ako dobrovoľník pre Úsmev ako dar, najstaršiu a najväčšiu dobrovoľnícku mimovládnu organizáciu na podporu detí žijúcich v detských domovoch.

Viktória Citráková z Obchodnej akadémie na Polárnej ulici v Košiciach pomáha v letných táboroch detí z detských domovov. V celosvetovej dobrovoľníckej iniciatíve FoodNotBombs pravidelne organizuje verejné zbierky pre ľudí v núdzi. Je úspešná absolventka bronzovej úrovne programu Ceny vojvodu z Edinburghu, pokračuje v striebornej úrovni.

Slávka Jalčová z Obchodnej akadémie v Michalovciach najlepšie výsledky dosiahla v literárnej tvorbe, postúpila do medzinárodného kola v súťaži Tvoríme vlastnú knihu. Úspešná bola aj v olympiáde z ruského jazyka a v matematickej súťaži Tangram.

Ernest Seliga z Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici v Košiciach je predsedom žiackej školskej rady. Každý rok je úspešným riešiteľom matematickej súťaže KLOKAN, bol členom družstva, ktoré obsadilo 7. miesto na Medzinárodnej súťaži Olympijský kvíz v Budapešti. V projekte Erasmus+ „Podnikanie mladých v Európe“ bol oporou projektového tímu na stretnutiach v rakúskom Amstettene a v Košiciach.

Samuel  Laco zo SOŠ technickej v Michalovciach reprezentuje školu v rôznych odborných súťažiach: Zenit v elektronike, Festival vedy a techniky AMAVET, či v stredoškolskej odbornej činnosti. Vlani získal s prácou Automatizovaná robotická linka 1.miesto na krajskom kole SOČ a 2.miesto na celoštátnom kole.

Klaudia Horkaiová z Obchodnej akadémie v Trebišove sa v minulom školskom roku prebojovala na celoslovenskej súťaži v úprave textu na počítači medzi 12 najlepších, skončila siedma. Toto umiestnenie je pre ňu novou výzvou a už teraz usilovne trénuje na ďalší ročník súťaže.

Kristína Kaťuchová z Gymnázia Sobrance úspešne reprezentuje školu v prírodovedných a humanitných vedomostných súťažiach. Medzi jej najlepšie ocenenia patrí 8. miesto v celoslovenskom kole Dejepisnej olympiády a ocenenie poroty za najlepšiu prezentáciu práce v celoslovenskom kole.

Viktória Henczová z Gymnázia a ZŠ Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach navštevuje triedu s umeleckým zameraním. Vlani zvíťazila na celoštátnom kole súťaže Poznaj slovenskú reč. Aktívne sa venuje spevu v speváckom zbore Zvonček, absolvovala s ním množstvo úspešných súťaží i koncertov.

Petra Jankurová z Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach patrí k najvšestrannejším a najtalentovanejším žiačkam školy. V Olympiáde zo slovenského jazyka dvakrát postúpila do celoštátneho kola, získala druhé a prvé miesto. Školu reprezentovala aj v krajskom kole chemickej olympiády a olympiády v anglickom jazyku. Do povedomia učiteľov a žiakov školy sa zapísala moderovaním školských slávností, kultúrnych podujatí či Kalamajok.

Veronika Lenkeyová zo SOŠ technickej v Rožňave je štvrtáčka v študijnom odbore grafik digitálnych médií a je veľmi dobrá v ovládaní  rôznych grafických  programov. Vytvára webové stránky, aktívne sa zapája do grafických súťaží a dosahuje v nich veľmi pekné výsledky. Postúpila do krajského kola AMFO 2015 a 2016, do krajského kola SOČ.

Lea Štirbanová zo SOŠ ekonomickej Spišská Nová Ves sa zapájaní do akýchkoľvek mimoškolských aktivít. Rýchlo sa učí, v obľube má prírodovedné predmety, v ktorých exceluje. Je pohybovo nadaná  v akomkoľvek športe. Je trojnásobná majsterka Slovenska vo florbale dievčat. Školu reprezentuje aj v behu na 1 500 m a vo vrhu guľou. Na medzinárodnej matematickej súťaži KLOKAN získala percentil  99,8.

Lukáš Haviarik zo Spojenej školy v Dobšinej súťaží na medzinárodnej úrovni v extrémnych prekážkových a krosových behoch. Len v tomto roku absolvoval 14 pretekov, pričom až v 13 z nich obsadil 1. miesto vo svojej vekovej kategórii. Najlepším celkovým umiestnením bol Spartan Race sprint Varšava – 4. miesto z celkového počtu 1250 pretekárov. Na základe vynikajúcich atletických výsledkov bol máji 2017 členom olympijskej štafety v Prahe. 

Vladimír  Čerep z Gymnázia v Trebišove sa venuje. V minulom školskom roku zvíťazil na školskom i okresnom kole súťaže v cezpoľnom behu, na krajskom bol tretí. V atletických bežeckých súťažiach bol na krajskom kole prvý a štvrtý, na celoslovenskom v behu na 400 metrov siedmy. S juniorskou štafetou sa v roku 2016 aj 2017 zúčastnil na košickom Medzinárodnom maratóne mieru i na pražskom maratóne.

Andrea Henčeková z Gymnázia Školská 7, Spišská Nová Ves je už niekoľko rokov úspešne zapojená do programu Mladí reportéri pre životné prostredie, ktoré realizuje Centrum environmentálnych aktivít. V minulom školskom roku sa stala najúspešnejšou reportérkou na Slovensku, získala dve prvé miesta, druhé a tretie miesto a získala aj Cenu Centra environmentálnych aktivít za celoročnú reportérsku aktivitu, výborné výsledky v súťaži a profesionálny rast.

Fatima Bari  z Gymnázia Kráľovský Chlmec reprezentuje školu, región, kraj i Slovensko na rôznych kultúrnych podujatiach a súťažiach. Jej konferenciersky šarm oceňujú diváci nielen v našom regióne ale aj za hranicami Slovenska. Je aktívnou členkou úspešného školského dramatického krúžku SYKORAX a nositeľkou mnohých ocenení v prednese poézie a prózy. Diváci aj odborníci vysoko oceňujú jej špecifický štýl tvorby a prednesu Slam poetry.

...

zdroj: VÚC KE

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

Gemerský magazín

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za predčasné parlamentné voľby?:

Minibager

ROCK POD HRADOM 8.

Miesto pre Vašu reklamu

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA