Miestna občianska poriadková služba

mestská polícia

...

Mestskej polícii v Rožňave od 1.7.2019 pomáha dohliadať nad poriadkom v meste aj „Miestna občianska poriadková služba“ – tzv. „Rómska hliadka“. Hliadka bola zriadená s finančnou podporou projektu spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a realizovaného prostredníctvom MV SR z Operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom je zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných rómskych komunít, predovšetkým Rómov. Činnosť tejto hliadky je v Rožňave koordinovaná mestskou políciou v spolupráci s odborom sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ a je prioritne zameraná na zisťovanie protiprávneho a protispoločenského konania medzi osobami z marginalizovaných rómskych komunít a väčšinovým obyvateľstvom, ochranu maloletých a mladistvých, podporu dochádzky do školy u maloletých osôb a znečisťovanie životného prostredia.

 

                                                                                              Ing. Róbert Hanuštiak

                                                                                              náčelník MsP Rožňava

...

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

V Rožňave plánujú postaviť predajňu MERCURY MARKET:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT