Miesto pre žúrky a sexuálne orgie ...

a

...

Už som o tom písal, no teraz sa situácia extrémne vyostrila. Kalvária v Rožňave začala čeliť veľkej devastácii. Niekto tam začal ničiť lavičky a nádoby na odpadky. Tiež sa tam odohrávajú chlastačky a sexuálne orgie. Najvyšší level sexuálneho aktu je snáď miesto hneď za zastávkovou kaplnkou, to už aká úchylka? Na moju inak bežnú prechádzku som si zobral sáčok na odpadky, ktorý sa mi ale naplnil hneď na vrchole, pozbieral som, čo sa dalo, no hlavne v spodnej časti som nešahal na papierové vreckovky nasiaknuté mužským ejakulátom, nemal som na to vhodné gumené rukavice. Tiež som chcel dať namiesto aj lavičku, či smetné koše, ale v tom svahu sa mi dosť šmýkalo na suchom lístí a koše mali betónový podstavec, na to treba dvoch. V uvedenej veci som oslovil šéfa mestskej polície a požiadal o zvýšenú hliadkovú činnosť v tejto lokalite, aby nedošlo k ďalšiemu jej ničeniu. Tiež som dal na zváženie občasné osadenie fotopasce v majetku MP, ktorá ale koluje vo vybraných problematických lokalitách Rožňavy.
...
Čo o kalvárii píše RETEP.sk až do jej nedávnej rozsiahlej rekonštrukcie:
...
Kalvária nad mestom, barok. s neskoršími úpravami. Prvú stavbu so siedmini zástavkovými kaplnkami a dnešnou vrcholovou kaplnkou dal postaviť v roku 1741 rožňavský mešťan Jakub Steer s manželkou Katarínou vďaka iniciatíve Ferencza Szabóa, predstaveného jezuitov v Rožňave. V roku 1841 bola realizovaná nová úprava areálu, kedy hlavný oltár vrcholovej kaplnky dostal nový obraz a pôvodných šesť kaplniek (jedna bola medzičasom zničená) bolo opäť obnovených. Pôvodné olejomaľby v kaplnkách, ktoré boli v zlom stave, boli odstránené a nahradené reliéfmi, ktoré objednal v Mníchove biskup Štefan Kollarčík. Kaplnku Božieho hrobu dal opraviť v roku 1854 rožňavský kanonik Elek Gromer. Približne v tomto období bola obnovená aj murovaná ohrada vrcholovej kaplnky so zvonicou. V tridsiatych rokoch 20. stor. bolo postavených 14 nových zastavení s farebnými majolikovými reliéfmi objednanými z dodnes existujúcej Zsolnayovskej manufaktúry Pécsi (Maďarsko), pričom pôvodné kaplnky, ktoré boli už v prvých decéniách 20.stor. vo veľmi zlom stave, úplne zanikli. Kaplnka Božieho hrobu bola zničená pravdepodobne v päťdesiatych rokoch 20.stor. Dve zo 14 zástavkových kaplniek boli zbúrané počas výstavby okresnej ľudovej hvezdárne začiatkom sedemdesiatych rokov 20. stor. Areál bol obnovený v rokoch 1987 - 89. Vtedy bol preliaty aj zvon medzičasom odcudzený a polámaný na kusy. V deväťdesiatych rokoch bola z vrcholovej kaplnky odcudzená značná časť mobiliáru (hl. oltárny obraz, svätostánok, plastiky anjelikov z oltára i kazateľnice - spolu 7 ks, obraz sv. Klimenta a 2 drevené kríže s korpusmi. Kaplnka Božieho hrobu a murovaná ohrada sú už v štádiu zániku.

...

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

JF spol s. r. o.

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT