Na Domikove miesto Bolaček, zástupca primátora Lach, zlatý padák Burdigovi

Michal Domik foto foto foto

...

V stredu 5.12.2018 sa takmer po mesiaci od komunálnych volieb konečne uskutoční ustanovujúce zasadnutie MZ v Rožňave. Novozvolený primátor as tiež novozvolení poslanci prevezmú osvedčenie o zvolení a zložia sľub. Keďže vížaz volieb na primátora Michal Domik kandidoval aj za poslanca, na uvoľnený mandát zasadne náhradník Ondrej Bolaček. Zástupcom primátora by sa mal stať Ján Lach. Na zasadnutí by mal byť poverený poslanec MZ Matúš Bischof zvolávaním a vedením zasadnutí MZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. Novozvolení poslanci budú riešiť aj preplatenie nevyčerpanej dovolenky dosluhujúcemu primátorovi Pavlovi Burdigovi. Zdá sa to snáď ako banalita, ale ... Jedná sa o rok 2017, kde ide o 22 dní a v roku 2018 je to 28 dní. V tomto prípade som v materiáloch nenašiel ekonomický dopad na mesto, ktovie prečo? Predpokladajme ale, že podľa odhadovaného príjmu primátora Rožňavy sa môže jednať - opakujem odhadom - o sumu okolo 7.000 EUR. Nie som ekonóm, no predpokladám ešte k tomu sa viažúce ďalšie výdavky zo strany mesta. Skutočnosť, že Pavol Burdiga vo funkcii zotrval mesiac navyše plus preplatenie nevyčerpaných dovoleniek sa to dá rozhodne považovať za zlatý padák.

Autor: Roman Ocelník (st.)

...

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROŽŇAVE 

dňa 5. decembra 2018 o 15.00 hodine
 v sále Kongresového centra v budove historickej Radnice na Námestí baníkov v Rožňave

Program:

  I. časť :
1.
 
Otvorenie
2.
 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. 
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Rožňava
4. 

Prevzatie Osvedčenia o zvolení za primátora a zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta

5. 

Prevzatie Osvedčenia o zvolení za poslanca MZ a  zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstv

6. 

Vystúpenie novozvoleného primátora mesta

   
  II. časť :
7. 

Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na uvoľnené miesto poslanca vo volebnom obvode č. 1 (PDF, 515 kB)

8. 

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva

9.
 
Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
10. 

Správa mandátovej komisie

11. 

Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva v súlade s § 12 zákona o obecnom zriadení, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva (PDF, 314 kB)

12. 

Poverenie zastupovaním primátora mesta (PDF, 491 kB)

13. 

Návrh na zloženie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  funkcionárov mesta (PDF, 115 kB)

14. 

Návrh na určenie komisií mestského zastupiteľstva, predsedov, podpredsedov a členov z   poslancov MZ (PDF, 122 kB)

15. 

Určenie platu primátorovi mesta (PDF, 90 kB)

16. 

Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku doterajšieho primátora mesta Rožňava p. Pavla Burdigu v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2014 – 2018 (PDF, 16 kB)

17. 

Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na výkon sobášnych aktov (PDF, 28 kB)

18. Otázky poslancov
19. Diskusia poslancov
20. Záver

...

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Koho podporíte v druhom kole ... ?:

Minibager

vodoinštalatér

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA