Pedikúra - manikúra  minibager

OZ Gemerskí umelci Vás srdečne pozývajú..

Jesenné upratovanie v meste Rožňava

Akoby bol povedal "už rastú"

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznam o výberovom konaní

Implementačná agentúra

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky<--break->

V pondelok privítajú detské jasle LIENKA prvé deti

Nástup náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MZ

Pozvánka na zasadnutie MZ

zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva primátor mesta

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave

Hlasujme za naše mesto, už len pár dni..


Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Syndikovať obsah

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.