Novinka – predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel

a

...

Finančná správa zavádza novinku - zjednoduší vypĺňanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel. Pre elektronicky komunikujúcich daňovníkov zabezpečí ich predvyplnenie. Ide o ďalšie z proklientskych opatrení finančnej správy smerom k daňovým subjektom.  

Finančná správa pokračuje v snahe zjednodušiť povinnosti daňovníkov. Vypĺňanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV) za rok 2017 bude jednoduchšie pre tých, ktorí s finančnou správou komunikujú elektronicky. Finančná správa zabezpečí predvyplnené daňové priznania, ktoré si daňové subjekty nájdu priamo v časti Prijaté dokumenty v osobnej internetovej zóne daňového subjektu na portáli finančnej správy. 

„Finančná správa realizuje takýto krok – predvyplnenie nejakého typu daňových priznaní – prvýkrát v histórii. Začíname daňovým priznaním k dani z motorových vozidiel. Automaticky vygenerované dáta z informačného systému si nájdu daňovníci priamo v osobnej elektronickej schránke na portáli finančnej správy. Na tomto daňovom priznaní bude vypočítaná aj aktuálna sadzba dane a daňovník údaje len skontroluje a daňové priznanie následne podá,“ informoval prezident finančnej správy František Imrecze. „Zohľadníme individuálnu situáciu každého daňovníka. Napríklad počet mesiacov, počas ktorých automobil používal, či sadzbu dane na konkrétny automobil,“ doplnil prezident Imrecze. 

Dokument bude obsahovať všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania aj samotný výpočet dane. Takto vyplnené daňové priznanie už potom musí daňovník len podať. A to aj za predpokladu, ak by predvyplnené daňové priznanie nijako neupravoval. S predvyplnenými údajmi zašle finančná správa aj informáciu o tom, ktoré údaje si musí daňovník skontrolovať. „Upozorňujem, že budeme vychádzať z nami dostupných informácií, ktoré máme k dispozícii. To znamená, že ak si daňovník v nejakom prípade nesplnil ohlasovaciu povinnosť, napríklad prihlásenie či odhlásenie vozidla počas roka, zmeny nevieme zohľadniť a dáta si musí v daňovom priznaní aktualizovať a až potom ho podať,“ upozornil prezident Imrecze. V prípade akýchkoľvek doplňujúcich informácií zo strany klientov odporučil prezident finančnej správy kontaktovať priamo call centrum finančnej správy na 048/43 17 222, na ktorom získajú klienti profesionálnu pomoc. 

DP k DzMV za rok 2016 podalo 228 004 klientov, z toho elektronicky dokonca už 165 494 z nich. Benefit predvyplneného daňové priznania tak získa približne 75 % klientov, ktorí si predvyplnené daňové priznanie nájdu vo svojich schránkach na portáli už počas prvých dvoch januárových týždňov. DP k DzMV je potrebné podať do konca januára. 

Finančná správa postupne zavádza viaceré proklientske opatrenia. Ešte v novembri spustila sotfwarning, tzv. priateľské upozornenia, pripravuje zavedenie Indexu daňovej spoľahlivosti, ktorý rozdelí daňové subjekty na spoľahlivé, menej spoľahlivé a nespoľahlivé. Najnovšie zavádza predvyplnené daňové priznania, ktoré by sa mali postupne rozšíriť aj na ďalšie dane. 

Predpokladom využívania všetkých proklientskych opatrení finančnej správy je najmä elektronická komunikácia. Tá sa neustále rozširuje. Kým od roku 2014 doteraz komunikuje s finančnou správou elektronicky 340 000 daňovníkov, od 1. januára 2018 pribudne ďalších približne 60 000 (právnické osoby zapísané v obchodnom registri) a od 1. júla 2018 ďalších približne 350 000 fyzických osôb – podnikateľov, ktorí sú registrovaní pre daň z príjmov.

...

Zdroj: FS SR

a

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za predčasné parlamentné voľby?:

Minibager

vodoinštalatér

UKONA

ROCK POD HRADOM 8.

Miesto pre Vašu reklamu

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu


Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA