Oznámenie spoločnosti FAST ČR a. s. - olejový radiátor Sencor

sencor2

...

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti FAST ČR a. s., Černokostolecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika.

Spoločnosť FAST ČR a. s. (ďalej len „spoločnosť“) žiada zákazníkov, ktorí si zakúpili olejový radiátor Sencor model SOH 3009BE výrobnej série 2016300912 (LOT – pozri obrázok štítku) v časovom horizonte od februára 2017, aby ho priniesli späť do predajne, kde bol výrobok zakúpený, a bude im vymenený za iný alebo im bude vrátená plná kúpna cena.

sencor1 

Na základe vlastného šetrenia, prišla spoločnosť k záveru, že za určitých podmienok, môže pri používaní predmetného výrobku dôjsť k natlakovaniu radiátora a prípadnému úniku teplej olejovej náplne. Spoločnosť dostala 5 hlásení na podobnom základe. Po obdržaní vyššie uvedených hlásení spoločnosť zahájila vyšetrovanie, ktoré viedlo k identifikácii jediného chybného olejového radiátoru SENCOR model SOH 3009BE výrobnej série 2016300912. Následne bol tento stiahnutý z trhu.

Pre viacej informácií, alebo pri akomkoľvek probléme s vrátaním predmetného výrobku, sa môžu zákazníci obrátiť na kontaktné centrum spoločnosti e-mail info@sencor.cz, alebo na telefónne číslo +420 323 204 237.  

sencor2 

...

soi 

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ako ste spokojni s vysledkom volieb v Roznave?:

Minibager

vodoinštalatér

TOPP milett

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA