Prasací mor ešte zďaleka neskončil ...

a

...

Pozitívne prípady

U diviakov

 • 33. nález - diviak-samica, lanštiak, WH Danubius, Norbertus, PR Leles, okr. Trebišov- zrazené-uhynuté dátum konfirmácie: 03.01.2020
 • 32. nález - diviak, dospelý, samica, KÚ Ćičarovce, PR Latorica -Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený uhynutý dátum konfirmácie: 18.12.2019
 • 31. nález - dospelý diviak, samec. KÚ Čičarovce, PR Latorica-Čičarovce, okr. Michalovce; nájdený, uhynutý dátum konfirmácie: 18.12.2019
 • 30. nález - diviak- prasa, samica , KÚ Čičarovce, PR Čičarovce; nájdené , uhynuté dátum konfirmácie: 18.12.2019
 • 29. nález - diviak- lanštiak, samica - SPK Veľké Kapušany, PR Copus, okr. Michalovce; uhynuté nájdené dátum konfirmácie: 17.12.2019
 • 28. nález - diviak, prasa, samec; PO Vlčia Hora Cejkov, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 10.12.2019
 • 27. nález - diviak, prasa, samica; PS Ticce Zatín, okr. Trebišov; ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 09.12.2019
 • 26. nález - diviak-lanštiak, samica,; PZ Latorica Čičarovce, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 09.12.2019
 • 25. nález - diviak-lanštiak, samec; PZ Čajka, Sečovce, okr. Trebišov, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 05.12.2019
 • 24. nález - dospelý diviak, samica ; PZ Latorica Čičarovce, okr. Michalovce, uhynuté, nájdené dátum konfirmácie: 02.12.2019
 • 23. nález - diviak-prasa, samica ; PZ Latorica Sziget, Leles ,okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 21.11.2019
 • 22. nález - diviak- lanštiak, samica; PZ Latorica Čičarovce, ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 14.11.2019
 • 21. nález - diviak- prasa, samec - PR Boťany, Leles, okr. Trebišov, ulovené bez zmien správania dátum konfirmácie: 04.11.2019
 • 20. nález - diviak - lanštiak, nájdený uhynutý; PZ Čajka Trebišov II , KÚ Trebišov, poľovný revír PZ Čajka,okr. Trebišov dátum konfirmácie: 29.10.2019
 • 19. nález - diviak- samec, ulovené so zmenami správania- Tokajská poľovnícka spoločnosť, KÚ Černochov, poľovný revír Slovenské Nové Mesto, okr. Trebišov dátum konfirmácie: 15.10.2019
 • 18. nález - diviak, samica, ulovené bez zmien správania; PZ Lipovec, Brezina, KÚ Byšta , poľovný revír Brezina, okr. Trebišov dátum konfirmácie: 08.10.2019
 • 17. nález - dospelý diviak, samica - uhynuté, nájdené PS Ticce Zatín, KÚ Zatín,okr. Trebišov dátum konfirmácie: 03.10.2019
 • 16. nález - diviak- prasa, samec – nájdené, uhynuté- PD Lingo Svätuše, Veľký Kamenec, okr. Trebišov dátum konfirmácie: 26.09.2019
 • 15. nález - diviak, samec, nájdený uhynutý- PS Ticce Zatín, KU Zatín, okr. Trebišov dátum konfirmácie: 26.09.2019
 • 14. nález - dospelý diviak nájdený uhynutý- PK PO Veľké Kapušany, okr. Michalovce, KÚ Veľké Kapušany, poľovný revír Copus dátum konfirmácie: 26.09.2019
 • 13. nález - nájdený uhynutý diviak ,PO Pokrok Zemplín, KU Ladmovce, okres Trebišov dátum konfirmácie: 17.09.2019
 • 12. nález - uhynutý, nájdený, samica, -PS Bamara, Brehov, KU Kucany, okr. Trebišov dátum konfirmácie: 02.09.2019
 • 11. nález - nájdený, uhynutý diviak- samec, PS Ticce Zatín, KU Zatín, okr. Trebišov dátum konfirmácie: 30.08.2019
 • 10. nález - diviak-prasa, samec - uhynuté, nájdené PS Ticce Zatín, KU Zatín, okr. Trebišov dátum konfirmácie: 30.08.2019
 • 9. nález - PO Pokrok Zemplín, KÚ Ladmovce , nájdený uhynutý diviak , samica dátum konfirmácie: 30.08.2019
 • 8. nález - diviak-lanštiak- PS Bamara, Brehov, KÚ Zemplínske Jastrabie, okr. Trebišov – nájdený, uhynutý dátum konfirmácie: 26.08.2019
 • 7. nález - diviak-lanštiak- PS Bamara, Brehov, KÚ Zemplínske Jastrabie, okr. Trebišov – nájdený, uhynutý dátum konfirmácie: 26.08.2019
 • 6. nález - diviak-lanštiak- PS Bamara, Brehov, KÚ Zemplínske Jastrabie, okr. Trebišov – nájdený, uhynutý dátum konfirmácie: 26.08.2019
 • 5. nález - nájdený, uhynutý – PS Ticce Zatín , diviak lanštiak dátum konfirmácie: 20.08.2019
 • 4. nález - diviak -prasa- samec - ulovené, PS Ticce Zatín, KU Zatín , ulovené bez zmien správania v infikovanej oblasti afrického moru ošípaných - v rovnakom poľovnom revíri ako prípad č.3 dátum konfirmácie: 16.08.2019
 • 3. nález - diviak-prasa- ulovené, PS Ticce Zatín, KU Zatín , oba ulovené bez zmien správania v infikovanej oblasti afrického moru ošípaných – v susedných obciach boli potvrdené ohniská AMO v záhumienkových chovoch ošípaných, dátum konfirmácie: 16.08.2019
 • 2. nález - diviak- lanštiak- nájdený uhynutý, PS BAMARA Brehov, KU Cejkov , nájdený diviak je v oblasti kde boli potvrdené prípady v záhumienkových chovoch ošípaných, dátum konfirmácie: 15.08.2019
 • 1. nález - V rámci monitoringu AMO u diviačej zveri sa v oblasti kde boli ohniská afrického moru ošípaných v okrese Trebišov bol diagnostikovaný prvý pozitívny afrického moru ošípaných u diviakov. Diviak vykazoval zmeny správania, bol ulovený poľovníkom a následne vzorka zaslaná na vyšetrenie do NRL vo Zvolene. Daná skutočnosť je dôležitým zistením, nakoľko diviak je zdrojom nákazy aj pre domáce ošípané. Miesto nálezu je poľovné združenie Svätuše, okres Trebišov , cca 7 km od spoločnej SK/HU hranice kde v oblastiach na maďarskej strane hranice je už dlhodobejšie zisťovaný výskyt AMO u diviačej zveri ( od 1. januára 2019 spolu v Maďarsku viac ako 800 pozitívnych výsledkov) . Národná expertná skupina pre africký mor ošípaných analyzuje situáciu a prijme opatrenia pokiaľ ide o manažment lovu najmä z pohľadu zistenia AMO u diviakov, ako možného zdroja nákazy, rezervoáru vírusu v uhynutých telách, resp. znižovania denzity diviačej populácie v danom regióne. dátum konfirmácie: 08.08.2019

U domácich ošípaných

 • 11. nález - obec Brehov, súkromný chovateľ- záhumienkový chov 1 úhyn, viac ošípaných sa v chove nenachádzalo. dátum konfirmácie: 19.08.2019
 • 10. nález - obec Brehov, súkromný chovateľ- záhumienkový chov , z 3 ošípaných 1 úhyn. dátum konfirmácie: 15.08.2019
 • 9. nález - obec Rad – časť Hrušov, neďaleko obce Rad, kde bol potvrdený 4 prípad , v záhumienkovom chove boli chované 3 ošípané , 1 uhynula. dátum konfirmácie: 15.08.2019
 • 8. nález - obec Zemplín, záhumienkové chovy v blízkom susedstve v chove z 29 ošípaných 2 uhynuli, v druhom chove chovaná len 1 ošípaná ktorá uhynula, dátum konfirmácie: 15.08.2019
 • 7. nález - obec Zemplín, záhumienkové chovy v blízkom susedstve v chove z 29 ošípaných 2 uhynuli, v druhom chove chovaná len 1 ošípaná ktorá uhynula, dátum konfirmácie: 15.08.2019
 • 6. nález - obec Svätá Mária , v susedstve prípadu č.5, v chove 3 kusy ošípaných, 1 uhynula. dátum konfirmácie: 15.08.2019
 • 5. nález - záhumienkový chov , obec Svätá Mária, časť Pavlovo, v chove 8 kusov ošípaných, 1 uhynula a vyšetrením diagnostikovaná prítomnosť vírusu AMO. Miesto výskytu je v rámci už vytýčeného ochranného pásma týkajúceho sa predchádzajúcich potvrdených ohnísk. I v tomto prípade prebieha epizootologické šetrenie. V danej obci prebehne utratenie ošípaných ako v ohnisku tak v kontaktných chovoch dátum konfirmácie: 13.08.2019
 • 4. nález - ošípaná u súkromného chovateľa v obci Rad, okres Trebišov, vzdialenosť od ostatných prípadov je niekoľko km. V chove bola chovaná iba jedna ošípaná, Indikované zdravotné problémy a zvýšená teplota. Zidentifikované kontaktné chovy, v obci kde prebehne utratenie ošípaných dňa 8.8.2019. Zdroj nákazy nie je doposiaľ jasný, v súčasnosti prebieha epizoootologické šetrenie, dátum konfirmácie: 06.08.2019
 • 3. nález - u chovateľa v blízkosti druhého prípadu v obvi Somotor, časť Nová Vieska pri Bodrogu . V záhumienkovom chove z 3 ošípaných 1 uhynula. Pred úhynom prejavovala klinické príznaky ochorenia- teplota , kožné zmeny, . Ošípané v danej obci budú utratené a zaslané na vyšetrenie do referenčného laboratória vo Zvolene dátum konfirmácie: 06.08.2019
 • 2. nález - Uhynutá ošípaná v obci Veľký Kamenec- vzorka zaslaná na laboratórne vyšetrenie do národného referenčného laboratória pre AMO na veterinárnom ústave vo Zvolene v rámci programu systému dohľadu a monitorovania afrického moru ošípaných. Ošípaná uhynula počas víkendu, 30.7.2019 potvrdené že príčinou úhynu bolo infikovanie vírusom afrického moru ošípaných. Pred úhynom ošípaná prejavovala zmeny zdravotného stavu ako zvýšená teplota, poruchy pohybového aparátu a kožné zmeny. V danom chove sa v čase úhynu nenachádzala žiadna iná ošípaná. Vzdialenosť od prvého miesta výskytu je cca 5,5 km, od spoločnej slovensko /maďarskej hranice cca 4 km. Realizované sú opatrenia na zabránenie šírenia nákazy . Ošípané v obci Veľký Kamenec, podobne ako v obci Strážne budú utratené a neškodne odstránené vo veterinárnom asanačnom ústave. Cenzus ošípaných v obci prebieha Zdroj nákazy nie je doposiaľ jasný, v súčasnosti prebieha epizoootologické šetrenie. Opatrenia zákazu chovu ošípaných podobne ako v obci Strážne budú vydané aj pre obec Veľký Kamenec dátum konfirmácie: 30.07.2019
 • 1. nález - Ohnisko v obci Strážne, okr. Trebišov ( prvý výskyt AMO na území SR potvrdený 25.7.2019), depopulované ( 4 ošípané), v rámci opatrení za zabránenie šírenia nákazy boli utratené a neškodne odstránené všetky ošípané v obci dňa 30.7.2019. Od ošípaných boli odobraté vzorky krvi na zistenie či boli resp. neboli nakazené vírusom AMO. Na základe rokovania expertnej skupiny pre AMO boli odporúčané RVPS Trebišov vydať pre obec Strážne dodatočné opatrenia, vrátane zákazu chovu ošípaných v obci dátum konfirmácie: 25.07.2019

Ochranné pásma a pásma dohľadu v súvislosti s výskytom AMO


Do ochranného pásma sú zaradené obce ( min 3 km od ohnísk) : Veľký Kamenec, Malý Kamenec, Strážne, Somotor, Veľký Horeš, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Rad, Vojka, Malý Horeš, Svinice, Svätuše, Ladmovce, Zemplín, Cejkov, Brehov, Sirník, Zemplínske Jastrabie, Zatín

Do pásma pozorovania sú zaradené obce ( min 10 km od ohnísk) : kataster obcí Viničky, Klin nad Bodrogom, Pribeník, Borša, Bara, Dobrá, Kráľovský Chlmec, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Čerhov, Kašov, Veľká Tŕňa, Luhyňa, Veľaty, Michaľany, Hrčeľ, Kysta, Novosad, Bol', Soľnička, Poľany, Leles, Bačka, Biel, Veľké Trakany, Malé Trakany, Čierna nad Tisou, Čierna, Boťany, Byšta, Brezina, Kazimír, Lastovce, Stanča, Zemplínska Nová Ves, Zemplínsky Branč, Kožuchov, Zemplínske Hradište, Hraň


Informácia pre verejnosť


Štátna veterinárna a potravinová správa SR dôrazne upozorňuje širokú verejnosť ( chovateľov, poľovníkov atď.) o nebezpečenstve tejto nákazy

Mimoriadne dôležité je dodržovanie zásady biologickej ochrany chovov ošípaných – platí pre komerčné a nekomerčné chovy !


V prípade akejkoľvek zmeny správania resp. narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov.

Chovatelia sú povinní mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba 1 ošípanú – platí pre celé územie SR !

...

Zdroj: Štátna veterinárna a potravinová správa SR

...

2020 - klik na kalendár:

kalendár 2019

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

V Rožňave plánujú postaviť predajňu MERCURY MARKET:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT