Pre okres Rožňava prerozdelia 1.000.000 EUR - rokovanie dnes

Rožňava

...

Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky v sume 1 000 000 eur bude tiež predmetom výjazdového rokovania Vlády Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať dnes - 20.11.2019 v Slavošovciach.

...

Štefan Bašták, starosta obce Slavošovce
Robert Anna, prednosta Okresného úradu Rožňava
Peter Pamula, poslanec Národnej rady SR
Elemér Jakab, poslanec Národnej rady SR
Peter Koromház, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra Košice
Imrich Volkai, predseda Krajského súdu Košice
Attila Anna, poslanec Košického samosprávneho kraja
Radoslav Fedor, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru Košice
Michal Domik, primátor mesta Rožňava
Ján Slovák, primátor mesta Dobšiná
Iveta Šušánová, starostka obce Plešivec
Andrej Lalik, starosta obce Roštár
Monika Šeďová, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave
Rudolf Mičuda, zástupca Košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Lea Grečková, riaditeľka Koordinačného centra pre rozvoj okresu Rožňava, n. o.
Vladimír Lenárt, riaditeľ spoločnosti Slovak Hygienic Paper Group, a. s., Slavošovce
Juraj Balázs, konateľ spoločnosti PRO-FOREST, s. r. o., Rožňava

...

Takto by sa mali finančné prostriedky prerozdeliť:

P. č.

IČO

Názov príjemcu

Účel dotácie

Dotácia v eurách

1.

328090

obec Ardovo

Rekonštrukcia miestnej komunikácie

3 000

2.

328103

obec Betliar

Rekonštrukcia strechy obecnej budovy, Ulica Šafárikova 67

10 000

3.

328111

obec Bohúňovo

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

18 000

4.

696412

obec Bôrka

Rekonštrukcia miestnej komunikácie

5 000

5.

590754

obec Bretka

Rekonštrukcia miestnej komunikácie

2 000

6.

 17078512

obec Brdárka

Rekonštrukcia miestnej komunikácie

2 000

7.

594768

obec Brzotín

Obnova strechy kultúrno-spoločenskej budovy, súp. č. 167

14 000

8.

328154

obec Čierna Lehota

Rekonštrukcia fasády pamiatkovej budovy, súp. č. 77

5 000

9.

328162

obec Čoltovo

Rekonštrukcia kúrenia kultúrno-spoločenskej budovy, súp. č. 77

20 000

10.

594831

obec Čučma

Rekonštrukcia elektroinštalácie obecného úradu a kultúrneho domu, súp. č. 47

3 000

11.

328171

obec Dedinky

Obstaranie komunálnej techniky na údržbu obecných ciest

5 000

12.

328189

obec Dlhá Ves

Obnova verejného osvetlenia v obci

3 000

13.

328197

mesto Dobšiná

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

100 000

14.

328201

obec Drnava

Rekonštrukcia domu ľudových tradícií, súp. č. 244

10 000

15.

328219

obec Gemerská Hôrka

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

35 000

16.

318698

obec Gemerská Panica

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

18 000

17.

328227

obec Gemerská Poloma

Rekonštrukcia domu smútku

10 000

18.

328227

obec Gemerská Poloma

Obstaranie krojového vybavenia pre Folklórnu skupinu Dolina

2 000

19.

328251

obec Gočaltovo

Rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu

3 000

20.

328260

obec Gočovo

Rekonštrukcia budovy materskej školy

12 000

21.

595187

obec Hanková

Rekonštrukcia obecnej komunikácie

5 000

22.

328278

obec Henckovce

Rekonštrukcia budovy kultúrno-spoločenského zariadenia, súp. č. 57

12 000

23.

 328286

obec Honce

Rekonštrukcia strechy materskej školy a oplotenia cintorína

29 000

24.

328294

obec Hrhov

Výmena kondenzačného kotla v zdravotnom stredisku, súp. č. 411

3 000

25.

328308

obec Hrušov

Rekonštrukcia miestnej komunikácie

3 000

26.

328332

obec Jablonov nad Turňou

Rekonštrukcia obecnej knižnice

15 000

27.

594784

obec Jovice

Rekonštrukcia a rozšírenie verejného rozhlasu

3 000

28.

328375

obec Kečovo

Spevnenie brehu a premostenie potoka v obci

10 000

29.

328383

obec Kobeliarovo

Výmena vstupnej brány pri pamätnej obecnej budove

5 000

30.

328391

obec Koceľovce

Výmena okien na kultúrnom dome

3 000

31.

696684

obec Kováčová

Zabezpečenie vrtu a prívodu pitnej vody v súvislosti s vyschnutím obecnej studne

3 000

32.

328413

obec Krásnohorská Dlhá Lúka

Rekonštrukcia strechy obecného úradu a kultúrneho domu, súp. č. 3

3 000

33.

328421

obec Krásnohorské Podhradie

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

5 000

34.

594776

obec Kružná

Obstaranie materiálu a pokládka keramickej dlažby pred obecným úradom

3 000

35.

328448

obec Kunova Teplica

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

35 000

36.

328481

obec Lúčka

Rekonštrukcia miestnej komunikácie

3 000

37.

328499

obec Markuška

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

18 000

38.

328502

obec Meliata

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

13 000

39.

328596

obec Nižná Slaná

Rekonštrukcia centrálnej  oddychovej zóny v obci

14 000

40.

328600

obec Ochtiná

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

14 000

41.

328618

obec Pača

Výmena okien na polyfunkčnej budove, súp. č. 14

15 000

42.

328634

obec Petrovo

Rekonštrukcia záchytných prameňov miestneho vodovodu

7 000

43.

328642

obec Plešivec

Rekonštrukcia školskej jedálne Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským, Gemerská ulica č. 1

52 000

44.

328677

obec Rakovnica

Rekonštrukcia strechy materskej školy

40 000

45.

328677

obec Rakovnica

Výstavba tribúny pre TJ Rakovnica

8 000

46.

328685

obec Rejdová

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

12 000

47.

328723

obec Rochovce

Výmena okien na budove obce, súp. č. 150

5 000

48.

328731

obec Roštár

Rekonštrukcia strechy obecnej budovy, súp. č. 101

15 000

49.

328740

obec Rozložná

Rekonštrukcia strechy obecnej budovy, súp. č. 80

15 000

50.

328758

mesto Rožňava

Zabezpečenie novej technológie na zníženie čpavku na mestskom zimnom štadióne

100 000

51.

328758

mesto Rožňava

Vybudovanie detského ihriska - spojená škola J.A. Komenského 5

40 000

52.

328766

obec Rožňavské Bystré

Rekonštrukcia strechy školskej jedálne pri materskej škole, súp. č. 46

30 000

53.

328766

obec Rožňavské Bystré

Rekonštrukcia tribúny pre TJ Rožňavské Bystré

3 000

54.

328774

obec Rudná

Rekonštrukcia materskej školy

20 000

55.

328782

obec Silica

Rekonštrukcia a rozšírenie verejného rozhlasu v obci

3 000

56.

328791

obec Silická Brezová

Rekonštrukcia kúrenia kultúrneho domu, súp. č. 70

2 000

57.

17078270

obec Silická Jablonica

Interiérové vybavenie kultúrno-spoločenských priestorov, súp. č. 49

10 000

58.

328821

obec Slavec

Úprava okolia kultúrneho domu, súp. č. 109

3 000

59.

595179

obec Slavoška

Rekonštrukcia oplotenia na cintoríne

3 000

60.

 00328847

obec Slavošovce

Rekonštrukcia kanalizácie obce

37 000

61.

328855

obec Stratená

Rekonštrukcia kultúrno-spoločenskej budovy, súp. č. 48

3 000

62.

 00328871

obec Štítnik

Rekonštrukcia strechy materskej školy

24 000

63.

328898

obec Vlachovo

Rekonštrukcia miestnej komunikácie ku kaštieľu

18 000

64.

328901

obec Vyšná Slaná

Rekonštrukcia vnútorných priestorov kultúrneho domu

25 000

65.

35543647

Základná škola, Pionierov 1, Rožňava

Obstaranie športových potrieb

2 000

66.

35530189

Loptoši Rožňava

Obstaranie dresov pre športový klub

2 000

67.

35546166

MFK Rožňava

Obstaranie ochranných sietí na futbalové ihrisko

3 000

68.

50644262

ŠK DOBŠINÁ

Obstaranie dresov pre športový klub

2 000

69.

30688582

Klub slovenských turistov Dobšiná

Obstaranie dopravného prostriedku na zabezpečenie dovozu materiálu slúžiaceho na chod chaty vo vlastníctve klubu

3 000

70.

31966691

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Betliar

Rekonštrukcia vchodu do kostola, súp. č. 261

3 000

71.

31973639

Rímskokatolícka cirkev farnosť Lipovník

Úprava okolia kostola sv. Jána krstiteľa

5 000

72.

42319391

Občianske združenie BUČINA

Obstaranie nových krojových doplnkov

2 000

73.

42112460

Bystränky

Obstaranie nových krojov pre Folklórnu skupinu Bystränky

1 500

74.

51143402

Folklórna skupina RADZIM Vyšná Slaná

Obstaranie nových krojov

1 500

75.

51214652

Občianske združenie GENŠ

Obstaranie sezónneho krojového vybavenia pre Folklórnu skupinu Genšenky

1 500

76.

35569018

Občianske združenie Stromíš

Obstaranie detských krojov pre Folklórnu skupinu Stromíš

1 500

77.

00897019-0804 

Jednota dôchodcov na Slovensku Okresná organizácia Rožňava

Obstaranie materiálno-technického vybavenia občianskych združení v rámci Jednoty dôchodcov Rožňava (počítače, kancelársky nábytok, vybavenie kancelárií)

3 000

 

 

Spolu

 

1 000 000

...

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

V Rožňave plánujú postaviť predajňu MERCURY MARKET: