Predstavujeme kandidáta na primátora mesta RV

a

...

Foto: Roman Ocelník

...

Matúš Bischof pre Rožňavu

Kandidát na primátora mesta 2018

 

Vo štvrtok 6. septembra 2018 v popoludňajších hodinách sa v priestoroch historickej radnice v Rožňave konala tlačová beseda, na ktorej sa verejnosti a médiám predstavil Matúš Bischof ako kandidát na primátora mesta Rožňava. Zároveň došlo k podpisu koaličnej zmluvy medzi partnermi – politickými stranami, ktoré sa rozhodli podporiť ho v boji o primátorský post v Rožňave. Vznikla tak v doterajšej histórii Rožňavy jedinečná pravicová koalícia šiestich politických strán, ide konkrétne o Občiansku konzervatívnu stranu (OKS), ďalej strany Sloboda a solidarita (SaS), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Politické hnutie NOVA, Spolu – občianska demokracia a Zmena zdola. Po podpise koaličnej zmluvy a rozhovoroch so zástupcami médií členovia koalície, kandidát na primátora mesta a kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva mesta Rožňava spoločne vystúpili na strážnu vežu na Námestí baníkov v Rožňave, kde symbolicky vypustili do vzduchu sto bielych balónov, čím naštartovali iniciatívu pod názvom Biela pre Rožňavu, pretože práve bielu farbu vnímajú ako symbol čistoty, čestnosti, transparentnosti a radosti.

O hlasy voličov v komunálnych voľbách 2018 sa rozhodol uchádzať známy občiansky aktivista, organizátor a spoluorganizátor rôznych podujatí Matúš Bischof. V poslednom období sa jeho meno spájalo najmä s protestami Za slušné Slovensko v Rožňave, v minulosti však inicioval a spolupodieľal sa na mnohých úspešných petíciách s cieľom zlepšiť situáciu v Rožňave a prejaviť základnú slušnosť voči obyvateľom tohto mesta. Išlo napríklad o petíciu proti výstavbe Kauflandu na mieste terajšej autobusovej stanice SAD, petíciu za zachovanie domova sociálnych služieb Amália a petíciu za zníženie počtu poslancov v mestskom zastupiteľstve. Vo svojom voľnom čase spolupracoval s občianskymi združeniami pri skrášľovaní Rožňavy, zlepšovaní ekonomických služieb Rožňavčanom a vytváraní bezkorupčného prostredia v meste, pretože  aj vďaka takýmto menším iniciatívam je možné prispieť k poriadku v meste. Každoročne bol iniciátorom a spoluorganizátorom rôznych spomienkových akcií na námestí, ktoré boli vedením mesta opomínané, s cieľom pripomínať si významné historické výročia v meste, aby sa nezabudlo na ľudí a dejinné udalosti v Rožňave ako sú výročie holokaustu, 17. november, pamiatka Milady Horákovej a i., aby sme odvážnym jednotlivcom aspoň takto symbolicky prejavili úctu a ospravedlnením sa za chyby minulosti podnietili v ľuďoch slušnosť.

Matúš Bischof inicioval vznik Občianskeho klubu OK Rožňava s cieľom spájať občanov rôznych komunít pri zlepšovaní spoločného života v meste a ich zapájanie do komunálnej politiky. Od roku 2010 pôsobí ako poslanec Mestského zastupiteľstva, je členom Komisie pre školstvo, kultúru a šport, s kolegami neustále presadzuje politiku slušnosti a úcty k občanom, racionalizácie verejných výdavkov a transparentnosti na všetkých úrovniach riadenia mesta, otvorenú, slušnú a férovú komunikáciu s občanmi. Po celý čas je v kontakte s občanmi, politiku vníma ako službu Rožňavčanom, nekradne, nemá škandály, bojuje proti korupcii.

O politiku sa zaujíma od čias svojho štúdia na strednej škole, od 19 rokov bol najprv členom Demokratickej strany (DS), po jej rozpade stál od začiatku pri vzniku Občianskej konzervatívnej strany (OKS), osobne poznal a veľmi si váži politikov ako boli a sú Ján Langoš, Ondrej Dostál, Peter Osuský, Peter Zajac, Tibor Takáč a Ivan Kuhn. Ako člen OKS vidí Slovensko ako bezpečnú a prosperujúcu krajinu zakotvenú v EÚ a NATO.

Kandidát na primátora mesta Rožňava Matúš Bischof pracuje celý svoj profesionálny život v oblasti školstva, je učiteľom dejepisu a etiky na 2. stupni základnej školy, vo svojom povolaní učiteľa vštepuje žiakom lásku k nášmu mestu, k jeho kultúre a histórii, vedie žiakov k slušnosti a tolerancii. Má dve maloleté deti, šesťročného syna, ktorý práve nastúpil do 1. ročníka základnej školy a takmer dvojročnú dcérku, vďaka čomu si veľmi dobre uvedomuje situáciu mladých rodín a možnosti rozvoja detí a mládeže v Rožňave.

Matúš Bischof verí, že v Rožňave sa môže lepšie žiť, pretože má nadaných a šikovných obyvateľov, má obrovský kultúrny a prírodný potenciál, ktorý vieme rozvinúť v turistickom ruchu. Verí, že mesto môže lepšie slúžiť ľuďom, že jeho verejné priestory majú byť slušné a byť k dispozícii všetkým Rožňavčanom na oddych, šport a kultúrne vyžitie, že verejný majetok a financie sa dajú spravovať efektívnejším a transparentnejším spôsobom ako doteraz. Verí, že slušnosť a poriadok sú nevyhnutnými predpokladmi pre akékoľvek pôsobenie vo verejnej funkcii a zároveň, že má dosť energie a progresívneho pohľadu na svet. Verí, že politik v službách obyvateľov má byť morálne ukotvený v zásadách humanizmu, demokracie, tolerancie a hodnotách kresťanstva.                    

Cieľom kandidáta na primátora mesta Rožňava Matúša Bischofa je vohnať nový vietor do plachiet, začať budovať moderné, progresívne a akčné mesto, oživiť „zaspatú Rožňavu“. Sníva o meste, v ktorom chcú obyvatelia ostať žiť i potom, ako ukončia svoje štúdium. O meste, v ktorom sa oplatí žiť, podnikať a zakladať si rodiny. Sníva o meste tolerantnom, multikultúrnom, bezpečnom a otvorenom svojim obyvateľom. Chce zlepšiť podmienky pre život mladých ľudí a rodín do takej miery, aby nemuseli z mesta odchádzať pre absenciu občianskej vybavenosti či nedostatok pracovných príležitostí za adekvátnu odmenu. Jeho snom a snahou je, aby sa mladí ľudia naopak do Rožňavy vrátili z iných miest alebo zo zahraničia. Zároveň chce v ľuďoch podporovať slušnosť aj svojím postojom a podporou seniorov, hendikepovaných a národnostných menšín.

Aktuálne organizuje stretnutia s profesnými skupinami v meste. Diskutuje o problémoch a možných riešeniach.

Volebný program predstaví verejnosti čoskoro.

...

a

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Koho podporíte v druhom kole ... ?:

Minibager

vodoinštalatér

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA