Rožňava druhá ...

Jasanima

...

Za účasti 12 zariadení sociálnych služieb, 36 súťažiacich sa dňa 15.06.2018 sa uskutočnil II. ročník súťaže teoretických vedomostí a praktických zručností opatrovateľov zariadení sociálnych služieb Košického kraja „O pohár predsedu KSK“. Organizátorom súťaže bolo zariadenie sociálnych služieb JASANIMA DSS Rožňava. Spoluorganizátorom súťaže bola Stredná zdravotnícka škola v Rožňave. Súťaž slávnostne otvoril pán Ing. Rastislav Trnka – predseda KSK a riaditeľka usporiadajúceho zariadenia sociálnych služieb PhDr. Beáta Šlosárová.. Myšlienkou pre zorganizovanie súťaže bolo vzdať úctu a uznanie ťažkej práci opatrovateľov, ktorá je častokrát nedocenená. Odmenou pre súťažiacich neboli len darčekové ceny venované sponzormi, ručne vyrábané medaily a sladká odmena v podobe ovocnej torty, ale najmä uznanie ich namáhavej práce. K nezabudnuteľným zážitkom prispeli kultúrnym programom žiaci rožňavských základných škôl. Celou súťažou sprevádzala opatrovateľov sova, ako symbol múdrosti.

Výsledky:

I.                    Miesto HARMONIA Strážske

S rovnakým počtom bodov skončilo družstvo domácich JASANIMA DSS, ktoré na základe rozhodnutia vedenia organizácie urobilo veľké gesto a  z hodnotenia odstúpilo. Umiestnenie na I. mieste prenechalo družstvu zo Strážskeho, nakoľko putovný pohár je jeden.

II.                  Miesto SUBSÍDIUM Rožňava

III.                Miesto VIA LUX Barca

Riaditeľka JASANIMA DSS Rožňava ďakuje súťažiacemu družstvu JASANIMA DSS za výkon v súťaži a obhajobu prvenstva, zamestnancom a sponzorom za organizačné zabezpečenie súťaže.

 

PhDr. Beáta Šlosárová

Riaditeľka JASANIMA DSS Rožňava

Špitálska č. 7, Rožňava

Tel. 058/7881664, 0917169832

...

Jasanima

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Aké máte skúsenosti s Úradom práce v Rožňave:

Minibager

vodoinštalatér

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA