Rok 2018 zasvätí Rožňava svojej významnej osobnosti – Kálmánovi Tichymu

banmuz

...

Rok 2018 bude Rožňava žiť Rokom Kálmána Tichyho, ktorý je významnou osobnosťou mesta 1. polovice 20. storočia.

Dňa 3. februára 2018 udelilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave v rámci svojho slávnostného zasadnutia Kálmánovi Tichymu titul Čestný občan Rožňavy In memoriam.

Počas celého roka sa v Rožňave v rámci Roka Kálmána Tichyho 2018 uskutoční viacero cyklov kultúrno-umeleckých a spoločenských podujatí, ktorých cieľom je priblížiť život a dielo Kálmána Tichyho obyvateľom a návštevníkom mesta. Na príprave a realizácii celoročnej akcie spolupracujú viacerí aktéri: OZ Pre partnerské mestá Rožňavy, Banícke múzeum v Rožňave – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Mesto Rožňava a Klub priateľov starej Rožňavy. Cyklus podujatí zahŕňa sériu prednášok o živote a diele K. Tichyho, odhalenie pamätnej tabule, výstavu jeho výtvarných diel ako aj konferenciu a vydanie publikácie, ktoré predstavia jeho činorodé životné dielo.

Kálmán Tichy (31.10.1888, Rožňava – 23.10.1968, Budapešť) bol vzácnou osobnosťou Rožňavy. Takmer celý svoj život prežil v rodnom meste (1888-1948) a všetko svoje nadanie venoval k rozvoju kultúry a vzdelávania. Bol činný v oblasti výskumu miestnych dejín, publikoval tak odbornú ako aj krásnu literatúru a poéziu, pôsobil ako fotograf, prispel rozhodujúcou mierou k založeniu a otvoreniu Mestského múzea, ako profesor evanjelického gymnázia a člen kultúrneho spolku svojimi prednáškami prispel ku vzdelávaniu mládeže a dospelých. Svoj talent zúročil vo výtvarnom umení a stal sa uznávaným maliarom a grafikom, známym doma aj v zahraničí. Zomrel v Budapešti na sklonku roka 1968 a je pochovaný na Rožňavskom mestskom cintoríne.

Prijmite srdečné pozvanie na jednotlivé podujatia Roka Kálmána Tichyho, ktoré sú pre verejnosť počas celého roka pripravené. Spoznajte významného dejateľa svojho mesta a jeho prínos pre vtedajšiu i dnešnú spoločnosť.

...

PREHĽAD PLÁNOVANÝCH PODUJATÍ ROKA KÁLMANA TICHYHO 2018

 

 

V rámci ďalšej propagácie k jednotlivým podujatiam budú postupne zverejnené samostatné tlačové správy.

 

 

1.marec – 7. jún 2018

·         ponúka Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy podujatie s názvom „Cyklus prednášok a prezentácií o živote a diele Kálmána Tichyho“, ktorý uzatvára prednáška „Kálmán Tichy – maliar a grafik“ pri príležitosti vôbec prvej výstavy, ktorej sa 7. júna 1906 autor zúčastnil a upozornil na svoj talent.

 

Počas roka 2018

·         očistenie a obnova rodinného hrobu Tichyovcov na mestskom cintoríne     v Rožňave a úprava jeho okolia na pamätný areál.

 

1.august 2018

·         pri príležitosti výročia  menovania Kálmána Tichyho riaditeľom Mestského múzea (1. augusta 1924) bude mestom Rožňava na budove riaditeľstva Baníckeho múzea na Šafárikovej ul. č. 31. slávnostne odhalená pamätná tabuľa tejto osobnosti.

 

13.september – 22.november 2018

·         13. septembra 2018 otvorí  Banícke múzeum v Rožňave v Galérii na Námestí baníkov 25 jubilejnú výstavu „Život a dielo Kálmána Tichyho“. Súčasťou výstavy budú sprievodné podujatia a potrvá do 22.novembra 2018.

 

24. október 2018

·         usporiada Banícke múzeum v spolupráci s Občianskym združením Pre partnerské mestá Rožňavy Medzinárodnú konferenciu o živote a diele Kálmána Tichyho.

·         Pri tejto príležitosti sa uskutoční prezentácia knihy o živote a diele Kálmána Tichyho.

·         uctenie pamiatky 50. výročia úmrtia K. Tichyho uložením vencov k pamätnému miestu, ktoré bude vytvorené v areáli rodinného hrobu rodiny Tichyovcov na mestskom cintoríne v Rožňave.

...

Kontakt:

 

Mgr. Pavol Horváth, Oddelenie propagácie, Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01  Rožňava, www.banmuz.sk, pavol.horvathBANMUZ@gmail.com, tel.: 058/734 37 10   

 

Ing. František Kardoš, OZ Pre partnerské mestá Rožňavy, frantisek.kardos@roznava.sk, 0905 445 260

...

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ako ste spokojni s vysledkom volieb v Roznave?:

Minibager

vodoinštalatér

TOPP milett

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA