Pedikúra - manikúra  minibager

Strom rodiny

POPIS PROJEKTU

Projekt je určený prioritne pre obyvateľov mesta Rožňava alebo občanov spätých s väzbami k rodnému mestu Rožňava. Do projektu sa môžu zapojiť aj firmy pôsobiace na našom území, prípadne sídliace aj mimo nášho mesta.

Prispieť bude možné formou Darovacej zmluvy na účet mesta Rožňava. Projekt pozostáva s darovania peňažných prostriedkov na kúpu, výsadbu a starostlivosť o „strom rodiny“.

„Strom rodiny“
Kampaň 2023 , trvanie Júl - September

listnaté dreviny : Lipa, Buk, Dub, Platan, Gaštan jedlý, Javor.... / Príspevok – 150 € /

ihličnaté dreviny : borovica, jedľa...... / Príspevok – 200 € /

Výber pozemkov určených na výsadbu drevín určí mesto Rožňava na základe vyjadrení k inžinierskym sieťam dotknutých orgánov v spolupráci s Ing. A. Krnáčovou s TSM Rožňava, prípadne hlavného architekta Ing. arch. P. Tešlára a vyjadrení KPÚ KE.
Po vysadení „stromu rodiny“ zabezpečí starostlivosť o dreviny, podľa darovacej zmluvy, TSM Rožňava a každý strom bude označený tabuľkou obsahujúcou druh dreviny, rok výsadby, meno darcu prípadne rodiny.

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.