Verejné zasadnutie komisie Športu ... občania sú vítaní

Mestský úrad Rožňava

...

O z n á m e n i e  o zasadnutí

 

„Komisie xxx MZ v Rožňave“

 

12. 2. 2019  o 14:00 hod.

 v zasadačke MsÚ (2. poschodie)

 

Program:

 

bod
PROGRAM
predkladateľ
 
Otvorenie
 
1.

Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Rožňave – návrh na zmenu a doplnenie

JUDr. Judita Jakobejová
2.Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na doplnenieJUDr. Judita Jakobejová
3.
Návrh na schválenie dodatku č. 2 k Internej smernice – Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava
Ing. Klára Leskovjanská
4.Návrh na prehodnotenie „Zásad participatívneho rozpočtu v meste Rožňava“ a „Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Rožňava „Ing. Klára Leskovjanská
5.Štatút mestaMgr. Juraj Halyák
6.VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava – návrh na zmenyMgr. Juraj Halyák
7.Udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom mesta Rožňava za rok 2018 a za dlhoročnú prácu v oblasti športu - veteránLadislav Dávid
8.Návrh náplne práce komisie športuLadislav Dávid
9.Plnenie uzneseníLadislav Dávid
10.Rôzne 
 
Záver
 


Rokovanie komisie je verejné. Občania mesta a iné osoby sa môžu zúčastniť na rokovaní komisie. Výnimkou účasti občanov sú prípady, kedy si to vyžaduje Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

...

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Aké máte skúsenosti s Úradom práce v Rožňave:

Minibager

vodoinštalatér

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA