Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v decembri 2017

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

...

Zamestnanosť  

decembri 2017 v porovnaní s decembrom 2016 vzrástla zamestnanosť v predaji a oprave motorových vozidiel o 6,2 %,  činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,6 %, doprave a skladovaní o 4,4 %, priemysle o 4,1 %, stavebníctve a ubytovaní zhodne o 3,6 %, maloobchode a informačných, komunikačných činnostiach zhodne o 2,6 %, veľkoobchode o 2 % a vo vybraných trhových službách o 0,5 %.

V priemere za rok 2017 v porovnaní s rokom 2016 vzrástla zamestnanosť v predaji a oprave motorových vozidiel o 8,1 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,7 %, ubytovaní o 6,5 %, doprave a skladovaní o 3,7 %, informačných a komunikačných činnostiach o 3,6 %, priemysle o 3,2 %, maloobchode o 3,1 %, stavebníctve o 2,5 %, veľkoobchode o 2,4 % a vo vybraných trhových službách o 1,8 %.

Priemerná mesačná mzda  

Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v decembri 2017 oproti decembru 2016 v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,3 % (dosiahla 448 eur), maloobchode o 6,5 % (718 eur), doprave a skladovaní o 4,3 % (999 eur), vybraných trhových službách o 2,7 % (992 eur), priemysle o 1,4 % (1 096 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 1,3 % (1 129 eur), veľkoobchode o 0,8 % (1 012 eur), stavebníctve o 0,4 % (703 eur). Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 4,6 % (1 794 eur) a v ubytovaní o 1,4 % (717 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v decembri 2017 medziročne vzrástla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,4 %, maloobchode o 4,6 %, doprave a skladovaní o 2,4 %, vybraných trhových službách o 0,8 %. Nižšia bola v informačných a komunikačných činnostiach o 6,4 %, ubytovaní o 3,3 %, stavebníctve o 1,5 %, veľkoobchode o 1,1 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 0,6 % a v priemysle o 0,5 %.

roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 sa mzda zvýšila v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,4 % (dosiahla 432 eur), doprave a skladovaní o 7 % (916 eur), maloobchode o 6,6 % (677 eur), priemysle o 4,5 % (1 043 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 4,2 % (982 eur), veľkoobchode o 4 % (914 eur), vybraných trhových službách o 3,9 % (903 eur), stavebníctve o 2,9 % (670 eur) a v ubytovaní o 0,7 % (678 eur). Znížila sa len v informačných a komunikačných činnostiach o 3,3 % (1 689 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,1 %, doprave a skladovaní o 5,6 %, maloobchode o 5,3 %,  priemysle o 3,2 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,9 %, veľkoobchode o 2,7 %, vybraných trhových službách o 2,6 % a v stavebníctve o 1,6 %. Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 4,5 % a v ubytovaní o 0,6 %.

...

susr

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ako ste spokojni s vysledkom volieb v Roznave?:

Minibager

vodoinštalatér

TOPP milett

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA