Pedikúra - manikúra  minibager

PROJEKTOVÝ DEŇ

PROJEKTOVÝ  DEŇ na ZŠ na Ulici pionierov 1 

PROJEKTOVÝ DEŇ na ZŠ na Ulici pionierov 1

Pri príležitosti Dní mesta Rožňava sa na ZŠ na Ulici pionierov 1 uskutočnilo súťažno-projektové dopoludnie zamerané na poznávanie histórie a súčasnosti nášho mesta. Na 1.stupni pripravovali žiaci v triedach plagáty o Rožňave, stavali Strážnu vežu z kartónu, či zostavovali kalendár a brožúrky o našom meste. Na 2.stupni si zástupcovia jednotlivých triedach zmerali svoje vedomosti, tvorivé schopnosti a nadanie v súťažiach: Literárne osobnosti Gemera, Čo už viem o Rožňave, Ako by som Rožňavu predstavil zahraničným turistom, Rožňava vo výpočtoch, Rožňava štetcom. Súčasťou dňa bol aj basketbalový turnaj medzi družstvami 8.-9.ročníka. Ostatní žiaci mali možnosť pozrieť si powerpointové prezentácie o minulosti a súčasnosti nášho mesta a samostatne pod vedením triednych učiteľov vytvárali vlastné projekty, výtvarné práce.

Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo v priestoroch telocvične, za účasti pána primátora MUDr. V.Laciaka a ďalších hostí – predstaviteľov z odboru školstva Mgr. A.Gyömbérovej a Ing. I.Nemčoka. Najlepší ocenení žiaci: K.Jobbágyová, A.Olejníková (výtvarná súťaž), M.Tomášik, T.Tóth (matematická súťaž), I.Čižmárová, S.Roxerová (súťaž v AJ), V.Gonosová, J.Keszi (prírodopisno-zemepisno-dejepisná súťaž), P.Jesztrebi, T.Huljak (literárna súťaž), tím 8.B (basketbalový turnaj). Na záver ocenil pán primátor žiačku našej školy A.Lázárovú za veľmi úspešnú reprezentáciu nášho mesta v tenise. Slávnostné vyhodnotenie ukončila pani riaditeľka PaedDr.E.Mihalovičová, ktorá vyjadrila poďakovanie za snahu a usilovnosť všetkým účastníkom súťaží, ale aj sponzorom, vďaka ktorým získali ocenení žiaci pekné ceny.

(red., 31.1.2008, foto dodané)

PROJEKTOVÝ DEŇ na ZŠ na Ulici pionierov 1

Mafianov tu neceme

Mafianov tu neceme

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.